10 dobrých dôvodov, prečo by ste sa nemali báť robiť chyby

10 dobrých dôvodov, prečo by ste sa nemali báť robiť chyby

Všetci robíme chyby. Je to neoddeliteľná súčasť ľudskosti. Pravdou však je, že by sme ich mali začať vnímať ako niečo, čo nás posúva vpred.


Každý úspešný človek vám povie, že bez chýb, ktorých sa dopustil, by nebol tam, kde je dnes. Prečítajte si 10 dobrých dôvodov, prečo by ste mali na ceste za svojím úspechom akceptovať, že chybovať je ľudské a prospešné pre osobný rozvoj.

1. Pomáhajú nám získať vedomosti.

Z chýb sa vieme poriadne poučiť. Bez nich dokážeme stratiť nespočetné množstvo príležitostí na získanie cenných vedomostí.

2. Spúšťajú našu kreativitu.

Keď to, o čo sa snažíme, nefunguje, hľadáme nové riešenie, ktoré nám umožní myslieť mimo poľa. Bez chýb strácame šancu zažiť tvorivú stránku.

3. Pomáhajú nám naučiť sa byť odolnými.

Ak chceme prekonať vo svojom živote akékoľvek problémy, musíme byť odolnými jedincami. Bez chýb by sme zostali v našej zóne pohodlia, vďaka čomu by sme sa nepohli ďalej a ostali stáť na tom istom mieste.

4. Učia nás o ľudskosti.

Chyby nás učia o dôležitosti zostať pokorní. Dozvieme sa, že sme iba ľudia a že chyby sú nevyhnutné.

5. Poskytujú nám referencie

Vždy, keď vyskúšame niečo nové, sa zlepšujeme. Tieto referencie by sme nedostali, keby sme neurobili chyby.

6. Pomáhajú nám získať nové nápady.

Naše chyby nás nútia tlačiť hranice a nachádzať nové veci, ktoré nás inšpirujú.

7. Dávajú nám odvahu.

Stávame sa silnejšou osobou zakaždým, keď uznávame svoje chyby, čo nás posúva k lepšiemu.

8. Robia nás múdrejšími.

Učíme sa vážiť si tých, ktorí nám pomohli a učíme sa diskutovať s ľuďmi, ktorí nám uškodili.

9. Učia nás, ako experimentovať.

Keď inovujeme, či už ide o produkt alebo niečo osobné, často vytvárame úžasné veci. Inovácia však pochádza z experimentovania, ktoré často vedie k chybám.

10. Pomáhajú nám lepšie porozumieť sebe samým.

Chyby nám pomáhajú pochopiť, že našim najväčším nepriateľom sme my sami. Prekonaním našich nedostatkov sa stávame silnejšími ľuďmi, keď spoznávame svoje silné a slabé stránky.


Zdroj: lifehack