6 spôsobov, ktoré vám pomôžu vysporiadať sa s hnevom

6 spôsobov, ktoré vám pomôžu vysporiadať sa s hnevom

Kto má rád konfrontáciou? Ruku hore. Ak ste ju zdvihli, vzniká problém. Faktom je, že pred ňou nevieme ujsť. Aj keď sa jej chceme vyhnúť, musíme jej čeliť a presadzovať si svoje záujmy, názory, vymedzovať hranice a uspokojovať potreby. Preto vám prinášame pár rád, ako sa s ňou vysporiadať.


Úloha hnevu

Agresia v akejkoľvek forme je najväčšou prekážkou emocionálne inteligentnej komunikácie.

Ľudia si často myslia, že pasívno-agresívna komunikácia je o niečo lepšia alebo „príjemnejšia“ – a to nie je. Francúzi majú skvelý výraz pre pasívnu agresiu - sous-entendu. Znamená to, „čo sa rozumie pod povrchom“. Inými slovami, hovoríte jednu vec, ktorá znie nevinne, ale v skutočnosti môže byť celkom zlomyseľná. Ak hľadáte skutočné a zmysluplné spojenie a porozumenie s inou osobou, potrebujete lepšiu stratégiu.

Komunikácia, ktorá vám zachráni vzťahy

Keď sa rozhneváte, musíte to vyjadriť. Avšak, agresívne aj pasívno-agresívne správanie odoženie ľudí ešte ďalej. Namiesto toho môžete skúsiť dodržať nasledovné body: 

1. Buďte si vedomý seba samého.

Ak ste rozzúrený, vyčkajte. Zrejme sa budete ponáhľať s vychrlením svojej frustrácie do tváre inej osoby alebo emailu. Potrebné je „schladiť“ oheň. Dýchajte, prechádzajte sa, rozptýľte sa zábavným filmom, meditujte, cvičte alebo sa modlite – všetko, čo vám pomôže získať rozvahu a perspektívu.

2. Pochopte svoje emócie.

Ste naozaj nahnevaný? Často sa stáva, že máme pocit, že sme frustrovaní človekom alebo situáciou. V skutočnosti však môžeme pociťovať emocionálnu bolesť, odmietnutie alebo smútok. Akonáhle zistíte aké sú vaše emócie, komunikácia naberie iný odtieň.

3. Zistite, či neprikladáte vinu nesprávne.

Je príliš ľahké obviniť situáciu alebo osobu za to, ako sa cítite. Ste hladný, unavený, prepracovaný, vystresovaný či nešťastný vo svojom manželstve. A tak priraďujete všetku vinu tomu prvému človeku, s ktorým sa stretnete – pravdepodobne niekomu blízkemu. V tomto procese odháňate od seba ľudí, ktorých máte radi. A to je ešte horšie. Stále ste frustrovaný, pretože oni neboli skutočnou príčinou vášho hnevu. 

4. Buďte zvedavý.

Zamerajte sa na to, prečo ste nahnevaný, smutný alebo frustrovaný. Buďte zvedavý, prečo druhá osoba koná určitým spôsobom. Mnohí z vás skutočne nepobehujú po svete so zlými úmyslami. Je pravdepodobné, že osoba, na ktorú sa nahneváte sa vám nesnaží ublížiť. Pokúste sa jej porozumieť skôr, než ju z niečoho obviníte.

5. Majte súcit.

Keď uvoľníte priestor pre názor druhej osoby a opýtate sa „prečo“, namiesto toho, aby ste predpokladali to najhoršie, ste pozvaný k skutočnej komunikácii. Výsledkom bude rozvoj porozumenia a hlbší vzťah založený na zdvorilosti, súcite a empatii. Ak nadviažete kontakt s agresiou, očakávajte podobnú reakciu. Ak sa s druhou osobou zblížite, je schopná vypočuť si vašu perspektívu a bude zdieľať tú svoju.

6. Komunikujte obratne.

Zdieľajte svoj pohľad pomocou slova JA a hovorte o tom, ako sa cítite. Ale nezastavujte sa len tam, pretože môžete skĺznuť do egoizmu. Prejavte záujem o perspektívu druhej osoby a skúmajte spoločne, ako dosiahnuť kompromis. Opäť buďte zvedaví, nie obviňujúci.

Zdroj: pixabay.com

Existuje milión dôvodov, ako vyjadriť svoju frustráciu. Skúste sa zamyslieť nad týmito bodmi a možno vám pomôžu prekonať hnev a agresivitu v akejkoľvek interakcii.


Zdroj: psychologytoday.com