Konšpiračné teórie - akí ľudia im veria?

Konšpiračné teórie - akí ľudia im veria?

Zrejme nie je potrebné vysvetľovať, čo sú to konšpiračné teórie. V poslednom čase ich je mnoho, takže si je z čoho vyberať (ak by ste sa chceli pridať k ich prívržencom). Prečo sú také obľúbené? Možno je to práve preto, že im veria a vyhlasujú ich za pravdivé niektoré známe, ale aj mienkotvorné, osobnosti.


Kto sú to konšpirátori? 

Výskum od Josha Harta, docenta psychológie, naznačuje, že ľudia s určitými osobnostnými povahovými črtami a kognitívnymi štýlmi sú viac náchylní veriť v konšpiračné teórie. Tento výskum bol nedávno zverejnený v časopise Journal of Individual Differences.

„Títo ľudia majú tendenciu byť viac podozriví, nedôverčiví, excentrickí, potrebujúci sa cítiť zvláštne, s tendenciou považovať svet za prirodzene nebezpečné miesto,“ povedal Hart. „Tiež je u nich pravdepodobnejšie, že odhalia zmysluplné vzory tam, kde nemusia existovať.“

Výskumnou vzorkou štúdie bolo 1200 amerických dospelých. Účastníkom bola položená séria otázok, ktorá súvisela s povahovými vlastnosťami, politickým presvedčením a demografickým zázemím. Pýtali sa ich, či súhlasia s niektorými konšpiračnými vyhláseniami, napríklad: „Moc hlavy štátu je sekundárna. Primárnu moc majú v rukách malé neznáme skupiny, ktoré skutočne riadia svetovú politiku“ a „Skupiny vedcov manipulujú s dôkazmi, aby oklamali verejnosť“.

Výskumníci chceli zistiť, ktoré povahové znaky by mohli súvisiť s konšpiračnými vierami ľudí.

 „Naše výsledky jasne ukázali, že najsilnejším indikátorom konšpiračných vier je konštelácia osobnostných charakteristík kolektívne označovaná ako „schizotypová porucha“, povedal Hart.

Tento charakteristický znak je prevzatý zo schizofrénie, ale nenaznačuje to klinickú diagnózu. Hartova štúdia tiež ukázala, že konšpirátori mali odlišné kognitívne tendencie – nezmyselné výroky posúdili ako významovo hlboké. Následne tvrdili, že neľudské predmety – trojuholníkové tvary pohybujúce sa po obrazovke počítača – konali úmyselne.

„Inými slovami, odvodili zmysel a motív, kde iní nie,“ povedal autor štúdie.

Konšpiračné teórie sú chmúrne

Autor štúdie tvrdí, že je potrebné si uvedomiť, že „konšpiračné teórie sa líšia od ostatných svetonázorov tým, že sú podstatne ponuré“. Tým sa odlišujú od povznášajúcich náboženstiev či duchovných presvedčení.

Hart dúfa, že výskum pokročí v pochopení toho, prečo niektorých ľudí priťahujú konšpiračné teórie viac než iných. Taktiež upozorňuje, že štúdia sa netýka toho, či sú konšpiračné teórie pravdivé.

A čo vy? Veríte nejakej teórii, ktorá je považovaná za konšpiračnú? Napríklad takej, že globálne otepľovanie je iba výmysel?


Zdroj: sciencedaily.com