Ako dlho trval „moment“ v stredoveku?

Ako dlho trval „moment“ v stredoveku?

Kedysi sa samotná hodina rozdeľovala na 40 okamihov a nie na 60 minút, ako to poznáme dnes.


Pojem „moment“ bol do začiatku 19. storočia niečo špecifické.

Moment bola stredoveká jednotka času. Pohyb tieňa na slnečných hodinách pokrýval 40 okamihov behom slnečnej hodiny, dvanástinu obdobia medzi východom a západom slnka. Dĺžka slnečnej hodiny závisela od dĺžky dňa, ktorá sa striedala v závislosti od ročného obdobia.

Akonáhle začali byť hodiny a ďalšie technológie pokročilejšie a presnejšie, nahradila 60 minútová hodina 40 okamihovú hodinu.

V priemere okamih zodpovedal 90 sekundám. Jednotka bola používaná pred zavedením mechanických hodín od konca 13. storočia.

Wikimedia

Tieto dva kruhové diagramy znázorňujú rozdelenie dňa a týždňa od svätého Emmerama. Deň je rozdelený na 24 hodín a každá hodina na 4 body, 10 minút alebo 40 momentov. Podobne je týždeň rozdelený na 7 dní, každý deň na 96 bodov, 240 minút alebo 960 momentov.


Zdroj: hastyreader