Ako nevidiaci ľudia vnímajú svet okolo seba?

Ako nevidiaci ľudia vnímajú svet okolo seba?

Ľudia, ktorí majú zrak v poriadku, si nedokážu predstaviť, aké je to byť slepým. V stálej tme sú títo ľudia obmedzení na svoj hmat, sluch či čuch.


Ako vnímajú svet slepí ľudia ?

V prvom rade na túto otázku neexistuje exaktná odpoveď.

Načrtnime si príklad nevidiaceho psychológa Paula Gabiasa, ktorý opísal stôl. Svoj zrak stratil už ako bábätko, takže v skutočnosti nikdy predtým vo svojom živote nevidel žiadne veci. Hovorí: ,,Môj obraz stola je úplne rovnaký ako stôl. Má výšku, hĺbku, šírku, textúru. Môžem si to všetko predstaviť naraz. Iba nemá farbu.“

Ako zhromažďujú informácie o okolí?

Najčastejšie im pri tom pomáha sluch a hmat. Pomocou dotykov a zvukov dokážu opísať takmer presne podobu jednotlivých vecí. Vnímanie slepých ľudí sa nepodelo preč spolu s ich zrakom, dokonca niektorí tvrdia, že ich predstavivosť je rozvinutejšia než u mnohých vidiacich

Na svoje zbieranie informácií využívajú aj metódu echolokácie, čo je metóda orientácie v priestore vysielaním a registráciou spätného odrazeného zvuku – trieskaním palice alebo aj jazykom vydávajúcim tóny.

Zrejme však zatiaľ nik presne nevie, ako rodení nevidiaci vnímajú svet okolo seba. Reálne zistenia dokážu vzniknúť jedine od vyliečeného človeka trpiaceho slepotou.

Viete, kam položiť tanier?

Detekcia vizuálnych kontrastov je len jednou z mnohých metód vnímania reality. Keď sa však pokúšate predstaviť si svet vnímaný pomocou sluchu alebo dotyku, človek má tendenciu automaticky zobrazovať ozveny a textúry vytvárajúce vizuálny obraz vytvorený z kontrastov medzi svetlom a tmou.

„Ak viete, že nevidiaci vedia, kam umiestniť na stôl svoje taniere, a viete, že slepí ľudia zaobchádzajú so stolom presne tým istým spôsobom, ako to robíte vy, potom predpokladáte, že si ich predstavujú rovnakým spôsobom ako vy. Predpokladáte, že to, čo je v ich hlave, sa zhoduje s tým, čo je vo vašej.“


Zdroj: livescience.com