Ako sa vysporiadať s človekom, ktorý sa neustále na niečo sťažuje?

Ako sa vysporiadať s človekom, ktorý sa neustále na niečo sťažuje?

Existujú dva typy sťažovateľov – tí, ktorí skutočne potrebujú pomoc a tí, ktorí majú neustále nejaký problém.


Prvý prípad, t. j. osoba, ktorá skutočne potrebuje poradiť, kladie otázky a zvyčajne poďakuje za radu. Chronický sťažovateľ však zvyčajne nebude chcieť počuť skutočné riešenia problémov, o ktorých neustále rozpráva. Jednoduché ignorovanie alebo konfrontácia s ľuďmi, ktorí sa sťažujú neustále, nebude fungovať. Táto osoba by mohla byť skôr podráždená.

Zrejme nik nemá rád chronických sťažovateľov, ktorí z nás vysávajú energiu. Prinášame vám štyri kroky, ktoré vám môžu pomôcť pri komunikácii s takýmito ľuďmi. 

Krok 1

Snažte sa sťažovateľovi ukázať, že mu rozumiete. Je potrebné si uvedomiť, že takýto človek potrebuje empatiu. Môžete povedať niečo v zmysle: „som prekvapený, ako si sa s tým vysporiadal“ alebo „to znie ako keby si mal náročný deň“. Tak budete schopný zastaviť cyklus sťažností.

Krok 2

Skúste pochopiť, prečo sa niekto na niečo sťažuje. Ľudia hovoria o svojich problémoch z konkrétneho dôvodu a preto, že sú pre nich dôležité. Nesnažte sa preto používať sarkazmus alebo im povedať, že na ich problémoch až tak nezáleží. 

Krok 3

Použite iný pohľad na vec. Vyhnite sa hádke tým, že so sťažovateľom budete súhlasiť. Môžete s ním skúsiť zdieľať príbeh inej osoby, ktorá čelila podobnému problému namiesto toho, aby ste mu hovorili, čo by mal spraviť.

Krok 4

Povedzte nejaký vtip. Pokúste sa zamerať vtip na seba alebo na všeobecnú situáciu, nie na sťažovateľa. Pochopte, že hoci nemusí byť na prvý pohľad pobavený, ak si všimne iných ľudí usmievať sa, môže si uvedomiť, že v jeho vnímaní je niečo nesprávne. A nesnažte sa sťažovateľa dostať do rozpakov.

Každý pozná človeka, ktorý má nejaké problémy. Je na nás, aby sme vedeli adekvátne reagovať. Je potrebné snažiť sa takémuto človeku pomôcť, aj keď je to niekedy veľmi ťažké.


Zdroj: livestrong.com