Ako vyzerá BRUTUS - víťaz anticeny za architektúru?

Ako vyzerá BRUTUS - víťaz anticeny za architektúru?

Okrem ceny za architektúru CE·ZA·AR, ktorej vyhlasovateľom bola Slovenská komora architektov, udelila rovnomernná umelecká skupina anticenu BRUTUS. Ako vyzerá víťaz tejto súťaže? 


Tento článok vznikol v spolupráci s portálom www.archinfo.sk.

Čo je to BRUTUS?

Iniciatíva BRUTUS vznikla ako konštruktívny prvok na poli architektonickej kritiky. 

Cieľom tejto anticeny je upozorniť na architektúru, ktorá priespieva k spoločenskému či ekologickému úpadku. 

BRUTUS predovšetkým pozoruje problematické spoločenské kontexty, týkajúce sa verejného priestoru, bývania a rozvoja životného prostredia miest.

Architektúra a stavebná kultúra je obrazom stavu našej spoločnosti. Poslaním anticeny BRUTUS je zvýšiť informovanosť verejnosti o práci architektov v spoločnosti, o význame a vplyve tejto profesie v celej jeho šírke.

Odborná porota anticeny za architektúru BRUTUS zostavila v nullae ročníku 2018 celkovo 10 nominácií:

Levice, kultúrny dom

BRUTUS je, keď príležitosť obnoviť roky chátrajúci kultúrny stánok zmarí mestské zastupiteľstvo. Škoda práce architektov a mestského úradu na architektonickej súťaži. Presadzuje sa radšej predaj chátrajúceho kultúrneho stánku.

Víťazný návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach (2017); Autori: Lukáš Ildža, Ondrej Palenčar, Matúš Ivanič, Rastislav Ildža

Nitrianske Pravno, kultúrny dom

BRUTUS je, keď sa kultúra vníma ako pivo po nedeľnom futbale. BRUTUS je, keď nový kultúrny dom na námestí narazí na odpor niektorých obyvateľov, podľa ktorých kultúra patrí inam ako do centra obce. Šanca na prerod Nitrianskeho Pravna na mesto ostala nevyužitá. Škoda snahy, práce a dobrého výsledku architektonickej súťaže návrhov.

Víťazný návrh Domu Kultúry v Nitrianskom Pravne (2017); Autori: Igor Hradský, Juraj Biroš a Martin Skalický

Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach

BRUTUS je problematické verejné obstarávanie. BRUTUS je nekvalitný prezentovaný projekt pamiatkovej obnovy nezodpovedajúci významu pamiatky, kontextu našej doby a výške plánovanej investície.

Návrh rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach; Zdroj: Bratislava 24

Rekonštrukcia Trnavské Mýto

BRUTUS za ignoráciu povinných adaptačných opatrení na klimatickú zmenu, férového prístupu užívateľov k priestranstvu, užívateľskej prívetivosti. Predstavuje premrhanie financií vo výške viac ako 4 milióny eur. Priestor je venovaný komerčným subjektom a nemyslí na diverzitu služieb aj pre iných ako ekonomicky aktívnych členov spoločnosti.

Rekonštrukcia Trnavské Mýto; Foto: BRUTUS

Hlavná stanica

BRUTUS je nekonečné a nekoncepčné polo-rekonštruovanie, neuveriteľne vleklé procesy okolo čohokoľvek súvisiaceho s týmto stavebným komplexom.

Čakáreň na Hlavnej stanici; Foto: BRUTUS

Mesto Bratislava

BRUTUS je keď mesto v roku 2018 nevie ako majú vyzerať jeho ulice, pre koho majú byť určené a ako chceme aby vyzerali po adaptácii opatrení proti klimatickej zmene. BRUTUS je keď sa pláta lacno a rýchlo bez snahy pretvárať mesto na lepšie miesto pre život. BRUTUS je falošné zdanie, že parkovanie na chodníku je ľudské právo obyvateľov mesta.

Foto: BRUTUS

Mesto Košice

BRUTUS je zrekonštruovať úsek na konci Hlavnej ulice, a nahradiť dlažbu medzi koľajnicami a cyklochodník lánmi asfaltu. Dlažba doteraz slúžila ako prirodzený spomaľovací prvok motorovej dopravy. Odteraz je cesta voľná na kontinuálne zrýchľovanie, autá vpred chodci vzad.

Foto: zdroj Východné pobrežie

Nákupné centrum Point v Banskej Bystrici

BRUTUS je, že sa podarilo zastavať nákupnými centrami každý voľný meter, hneď v susedstve nemenej ambiciózneho nákupného centra Európa. Inkluzívna a živá pešia zóna s kvalitným verejným priestorom je menej než panoptikum konzumu. Nové bystrické názvoslovie už tradične kašle na historické stredoslovenské korene (viď Vlak Bus Shopping).

Nákupné centrum Point v Banskej Bystrici; Foto: BRUTUS

Absencia kritického objemu nových kvalitných verejných budov

BRUTUS je to čo je, BRUTUS je aj to, čo nie je. BRUTUS je, ako sa nestavia v oblasti verejných investícií. Slovo roka 2018 je investičný deficit, ktorý (ne)vidíme v oblasti výstavby nemocníc, zdravotných stredísk, škôl, škôlok, knižníc, univerzít a úradov. 

Odborná porota vybrala z pomedzi rovnocenných nominácií jeden projekt, ktorý svojím významom reprezentuje problematický kontext, nevhodný zásah do kultúrneho dedičstva a dilemu estetiky. Jednoducho je to BRUTUS.  

Víťazom sa stáva...

Neidentifikovateľný drevený objekt pod mostom SNP

BRUTUS je, keď si mesto nevie ustrážiť majetok a keď stavebný úrad formálne nepripúšťa existenciu problému. BRUTUS je, keď očividne nevhodný zásah ostáva po pol roku na stále na svojom mieste. BRUTUS je keď sa z nevhodného stáva zvyk, zvyklosť, norma.

Neidentifikovateľný drevený objekt pod mostom SNP


Zdroj: archinfo.sk