Až 11 000 vedcov z celého sveta varuje, že nás čaká nevídané utrpenie

Až 11 000 vedcov z celého sveta varuje, že nás čaká nevídané utrpenie

Vyhlásenie je založené na analýze z verejne dostupných údajov, nazbieraných za posledných 40 rokov a pokrývajúcich celý rad opatrení.


Vedci varujú pred „nevídaným utrpením“ spôsobeným klimatickými zmenami. K varovaniu sa pripojilo až 11 000 signatárov z 153 krajín z celého sveta, informuje o tom portál Science Focus.  

Klimatická kríza je tu

Príspevok uverejnený v časopise Bioscience popisuje „hlboko znepokojujúce“ dopady z činností ľudí, vrátane trvalého nárastu ľudskej populácie, množstva spotrebovaného mäsa na osobu, počtu prepravených cestujúcich v leteckej doprave a globálnych strát stromov, ako aj emisií uhlíka a spotreby fosílnych palív.

Vedci varujú, že napriek 40 rokom globálnych rokovaní o klíme sa ľuďom do veľkej miery nepodarilo vyriešiť problém globálneho otepľovania.

V súčasnosti vedci poukazujú na to, že „klimatická kríza prišla a zrýchľuje sa rýchlejšie, ako sme očakávali“.

Šesť cieľov k zlepšeniu

Vedci stanovili šesť oblastí, v ktorých môžu vlády, podniky a zvyšok ľudstva podniknúť kroky na zmiernenie najhorších účinkov zmeny klímy. Ide hlavne o nahradenie fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie, zníženie znečisťujúcich látok, ako je metán či sadze, obnovenie prírodných ekosystémov, zníženie spotreby živočíšnych výrobkov, obmedzenie sledovania HDP a zníženie nerovnosti a stabilizovanie svetovej populácie.

Thomas Newsome na Univerzite v Sydney povedal: „Vedci majú morálnu povinnosť varovať ľudstvo pred akoukoľvek veľkou hrozbou. Z údajov, ktoré máme, je zrejmé, že čelíme núdzovej klimatickej situácii.“

Na to, aby ľudstvo zvrátilo prichádzajúce negatívne dopady, bude potrebná zmena spôsobu fungovania celej spoločnosti a interakcie s prírodnými ekosystémami. Ako dodal Newsome: „aj keď sú veci zlé, všetko nie je beznádejné. Môžeme podniknúť kroky na riešenie klimatickej núdze“.


Zdroj: sciencefocus