Čo vedie ľudí k obezite? Človek či spoločnosť?

„Epidémia obezity“ si v súčasnosti zaslúži väčšiu pozornosť, než sa jej dostáva. Predpokladá sa, že zabíja takmer tri milióny ľudí ročne na celom svete.


Obezita ako produkt spoločenskej nerovnosti

Tým, že sa rozdiel v nerovnosti stáva čoraz očividnejším, dochádza k medicinizácii sociálneho problému, čiže transformácii sociálnych problémov na tie medicínske. Obezita už nie je len záležitosťou odborníkov na výživu – je to skôr produkt spoločenskej nerovnosti a vyžaduje kolektívnu sociálnu reakciu.

Napriek obrovskému nárastu celkového bohatstva na dnešnom svete je otázka zdravia aj naďalej znakom všeobecného politického problému nerovnosti v spoločnostiach, dokonca aj tých v najbohatších.

Tragédiou je, že obezita sa zvyčajne považuje za problém a zodpovednosť jednotlivcov alebo rodín - nie za sociálny problém, ako je napríklad nízka vzdelanosť alebo delikvencia. A preto sú aj riešenia obezity rozmiestnené na individuálnej úrovni.

Avšak, štatistika nemilosrdne poukazuje na to, že obezita je príznakom so základnou sociálnou príčinou. To by malo úplne zmeniť prístup k jej riešeniu.

Demografické štatistiky

Vezmite si USA. Tam je aj „najobéznejší“ štát, Arkansas, štvrtý najchudobnejší štát, zatiaľ čo najchudobnejší štát Mississippi sa s najväčšou mierou obezity nachádza na treťom mieste.

Obraz o druhom najchudobnejšom štáte Nového Mexika je menej jasný, pretože tam to komplikuje ďalší faktor - etnikum. Nové Mexiko má „len“ 33. najvyššiu mieru obezity dospelých. Napriek tomu v tejto krajine korelácia bohatstva a zdravia stále ponecháva svoj nezameniteľný odtlačok. Pomer obéznosti dospelých je 34,4% u černochov, 31,3% u dospelých s latinským pôvodom a 23,9% u bielych dospelých.

Viktoriánske paralely

Na začiatku 19. storočia boli priemyselné mestá západu charakterizované preplnením, zlým bývaním, zlou vodou a chorobami. Epidémie, dokonca aj v moderných mestách, v New Yorku a Londýne, boli súčasťou života. Skutočnosť, že spôsobili výrazne väčšie utrpenie v chudobnejších štvrtiach, prispela iba k blazeovaným reakciám vodcov miest. Epidémie boli interpretované ako tresty za morálnu hanebnosť - to isté, ako sú dnešné choroby spojené s nadváhou.

Faktory vedúce k nezdravému stravovaniu

Expert v oblasti potravinovej a zdravotnej politiky Martin Caraher vysvetľuje, že výber potravín je výrazne ovplyvnený faktormi, ako sú príjmy, znalosti a zručnosti. Iní poukázali na skutočnosť, že správne a zdravé stravovanie vždy zahŕňa viac času na prípravu jedla.

To, čo je isté je, že nemôžeme riešiť epidémiu obezity zdanením populárneho občerstvenia, takisto ako by sme nemohli vyriešiť rastúce miery samovrážd zdanením predaja lana.

Ide o to, že sa potrebujeme kolektívne pustiť do riešenia oblastí, kde sa množia zárodky spôsobujúce obezitu – vo vystresovaných komunitách charakterizovaných neistým a nepravidelným zamestnávaním, nedostatočným vzdelaním, stresom, depresiou a nedostatočnou sociálnou súdržnosťou. Je potrebné si uvedomiť, že to vyžaduje obrovský posun vo verejných prioritách.

Existuje zjavná súvislosť medzi obezitou a sociálnou nerovnosťou. I Zdroj: pixabay.com


Zdroje: independent.co.uk