Povedala vám mama, že vás má rovnako rada ako vášho súrodenca? Pravdepodobne klamala

Máte pocit, že má vaša mama radšej vašu sestru alebo brata? Alebo sa naopak cítite vo výhode medzi nimi vy? Zrejme ste sa počas svojho života nad touto otázkou chvíľu zamysleli. Možno ste sa jej aj opýtali: „Koho máš najradšej? Mňa alebo Fera?“ Myslíme, že v mnohých prípadoch bola odpoveď takáto: „Mám vás rada rovnako.“ Avšak, ako sa ukazuje, takáto odpoveď matky môže byť klamlivá.


Každá mama má svoje obľúbené dieťa

O zaujímavý výskum z oblasti rodičovského favorizovania sa pričinila sociologička Jill Suitor. Pravdu o matkách a prekvapivých vplyvoch, ktoré na deti môže mať takéto uprednostňovanie, skúma profesorka sociológie s kolegom a spoluautorom Karlom PillemeromCornel University už takmer dve desaťročia.

Ak by ste niekedy mali chuť vyvolať v rodine s viacerými súrodencami hádku, skúste im položiť otázku: „Kto je mamin obľúbenec?“ Kým budú matky tvrdiť, že svoje deti milujú rovnako, mnohí súrodenci budú trvať na inom – že má mama tajnú preferenciu pre jedného z nich.

Pred samotným výskumom sa Suitor obávala toho, že rodičia nebudú chcieť priznať obľúbenosť jedného dieťaťa pred druhým. 

Výskumníci začali hľadať matky, vo veku 65 až 75 rokov, s najmenej dvoma žijúcimi dospelými deťmi. Spolupracovali s univerzitou v Massachusetts, ktorá im pomohla vybrať bostonskú vzorku žien so zvolenými kritériami. Štúdie sa nakoniec zúčastnilo 556 matiek.

V osobných rozhovoroch sa tím výskumníkov opýtal niekoľko úprimných otázok. Napríklad:

  • „S ktorým z Vašich detí sa pravdepodobne najviac rozprávate o osobných problémoch?“
  • „Ktoré z Vašich detí by sa malo o Vás postarať, keď zostarnete, alebo keď ochoriete?“
  • „Pri ktorom z Vašich detí máte pocit, že máte k nemu emocionálne blízko?“
  • „Na ktoré dieťa ste najviac pyšná?“
  • „Ktoré dieťa Vás sklamalo najviac?“
  • „S ktorým dieťaťom máte najväčší konflikt?“
  • „Pomohli Vám v niečom Vaše deti v poslednej dobe?“
  • „Ako ďaleko žijú Vaše deti?“
  • „Sú Vaše deti zamestnané?“ 
  • „Ktoré z Vašich detí zdieľajú vaše hodnoty?“

Potom sa opýtali dospelých detí rovnaké otázky – tentoraz o sebe a ich súrodencoch, napríklad: „Ku ktorému dieťaťu má Vaša matka emocionálne blízko?“. Nakoniec požiadali každé dieťa, aby ohodnotilo jeho vzťahy so súrodencami.

Takže, kto je ten obľúbený?

Vo všeobecnosti platí, že dcéry boli viac vybrané ako obľúbenejšie než synovia,“ tvrdí Suitor. Najmladšie deti boli tiež vybrané častejšie ako prvorodené alebo „stredné“ deti. Zaujímavé je, že na otázku, ktoré dieťa má k matke najbližšie a s ktorým mali najviac konfliktov, si niekedy zvolili rovnaké dieťa pre obe kategórie - dcéru.

„Zamyslite sa nad vzťahmi, ktoré sú pre vás skutočne zmysluplné, vzťahmi, ktoré chcete, aby boli perfektné,“ vysvetľuje Suitor. „Vždy chcete, aby dobre fungovali, a keď máte pocit, že nie sú úplne správne, začnete sa v nich vŕtať, aby ste ich zlepšili.“ A k čomu to môže viesť? Ku konfliktu.

Zhodujú sa odpovede detí s matkami?

Ako sa ukázalo, deti neboli veľmi dobré v hádaní, koho mama miluje najviac - alebo najmenej. „Iba 39 % malo pravdu, a deti, ktoré neboli vybrané, mali tendenciu byť si isté, že sú obľúbené.“

Byť mamin obľúbenec nie je len o tom zožať viac lásky či pozornosti. Ak je dieťa k matke emocionálne bližšie, má o ňu aj väčší strach. Tým, že starne a čelí zdravotným problémom, je obľúbenec vystavený väčším depresiám.

Zdroj: unsplash.com

Mamin obľúbenec sa v priebehu času nezmenil

„Na naše prekvapenie, väčšina matiek vymenovala tie isté deti ako odpoveď na každú z týchto otázok, ktorú sme položili pred siedmimi až ôsmimi rokmi,“ hovorí Suitor.

Sedem rokov po pôvodných rozhovoroch sa výskumníci Suitor a Pillemer opätovne vrátili k svojej skupine matiek. V tomto čase sa o veľa matiek – vo veku od 72 do 82 rokov – starali opatrovatelia. Výskumníkov zaujímalo, ako sa s touto potrebou prispôsobili ich deti. Chceli zistiť, či by prijímanie starostlivosti od uprednostňovaného dieťaťa (alebo nepreferované dieťa) ovplyvnilo psychickú pohodu matky. Podľa výsledkov sa ukázalo, že matky, ktoré by dostali starostlivosť od svojich obľúbencov, nezaručovali psychickú pohodu matky; ak však dostali starostlivosť iba od svojich nepreferovaných detí, matky boli skôr depresívne. „Jedným bodom, ktorý sa ukázal v celých prípadoch bolo, že aj vysokokvalitná starostlivosť od iných detí pravdepodobne nekompenzovala absenciu preferovaného opatrovateľa,“ napísal tím.

Sociologička nakoniec radí, aby sa súrodenci neobávali toho, kto z nich je obľúbenejší. „Súrodenci môžu byť zdrojom priateľstva a blízkosti a podpory počas celého vášho života.“ Povzneste sa nad svojimi nezhodami a nesnažte sa vidieť svojich bratov a sestry ako súperov, ale ako rovných - ako vašich priateľov.

Myslíte si, že práve vy ste „miláčik“ vašich rodičov? Alebo naopak vidíte, že je to váš mladší súrodenec, či dokonca sestra? 


Zdroj: ideas.ted.com