Všetko trvá vždy dlhšie, než očakávame. Prečo máme tendenciu podceňovať dĺžku akejkoľvek úlohy?

Poznáte ten pocit, keď nestíhate dokončiť úlohu, projekt či cieľ v čase, ktorý ste si stanovili? Zrejme sa mnohým z nás stalo, že sme si tento čas museli predĺžiť. Prečo máme tendenciu podceňovať dĺžku akejkoľvek úlohy? Raňajší zoznam vecí, ktoré plánujeme stihnúť za deň, sa nám večer zdá absurdný.


Často sa vyskytne niečo neočakávané

Inými slovami, časové odhady o tom, ako dlho bude trvať dokončenie danej úlohy sú častokrát mylné. Požadovaný čas je zvyčajne dlhší než sa zdá – dokonca aj keď je pridelenie času zvýšené, aby kompenzovalo ľudskú tendenciu ho podceňovať.  Zákon je vo veľkej miere uplatniteľný v každej situácii. Hofstadterov zákon sa často spája s oblasťou informačných technológií, kde je obzvlášť ťažké odhadnúť časový plán pre vývoj softvéru. 

Douglas Hofstadter, kognitívny vedec, predstavil tento zákon vo svojej knihe v roku 1979 Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid.

Všetko trvá vždy dlhšie, ako očakávate. Dokonca aj keď poznáte Hofstadterov zákon.

— Douglas R. Hofstadter.

Počítačoví programátori tvrdia, že Hofstadterov zákon je pravdivý vzhľadom k ich projektom, ktoré trvajú aj niekoľko rokov. / Zdroj: unsplash.com

Aj tento článok mal byť dokončený skôr

Máme tendenciu stanoviť si príliš veľa cieľov - okrem toho, že chceme dokončiť projekt, chceme tiež držať krok s našim obľúbeným televíznym programom, variť dobré jedlá či udržiavať kontakt s priateľmi.

Psychológovia, ktorí pracujú v oblasti plánovania ľudských rozhodnutí zistili, že naše plány sú zvyčajne založené na najlepších možných scenároch a prinášajú príliš optimistické predpovede o lehote ich dokončenia. Problémy často vznikajú z dôvodu nepredvídateľných okolností, ako je napríklad choroba, vopred nakúpené dovolenky či rezervované lístky, dávno pred plánovaním projektu.

Podstatné je, aby sme v pravidelných intervaloch overovali, či pracujeme na najdôležitejšej úlohe, teda na tej, ktorá bude mať najpozitívnejší vplyv na náš projekt. Výhodné je určiť si konkrétny čas v rámci bežného dňa, kedy sa nám pracuje najlepšie. A využiť ho na najnáročnejšie úlohy.

Aj tento článok mal byť napísaný skôr. Jeho čas dokončenia sa však predĺžil. A to sme už poznali Hofstadterov zákon.


Zdroj: whatis.techtarget.compsychcentral.com