Čo je to tanec? Umenie alebo šport?

Čo je to tanec? Umenie alebo šport?

Tanec. Veľmi obľúbená forma vyjadrenia. O tanci samotnom, jeho kultúre a histórii bolo povedané mnoho. Ale tým sa tu nejdeme zaoberať. To, čo rozdeľuje spoločnosť na dva póly je, ako ľudia vnímajú tanec – ako šport alebo ako umenie. Do akej oblasti teda patrí?


Tanec ako umenie

Umenie ako to definuje Encyclopaedia Britannica je: „... nazývané aj výtvarné umenie, spôsoby vyjadrenia, ktoré využívajú zručnosti alebo predstavivosť pri vytváraní estetických objektov, prostredí alebo skúseností, ktoré môžu byť zdieľané s ostatnými.“ Tanec je určite výrazom, ktorý vyžaduje zručnosť a predstavivosť. Okrem toho sa zvyčajne vyskytuje v prostredí, ktoré je zdieľané s ostatnými. Preto môžeme tvrdiť, že tanec možno považovať za umeleckú formu prejavu.

Tanec je forma umeleckého prejavu, ktorá je vytvorená úmyselným obnovením vybraných sekvencií ľudského pohybu, ktoré môžu byť naplnené hodnotami estetiky a symbolizmu. Tie uznávajú obaja, aj umelci aj pozorovatelia v danej kultúre.

Tanec získal svoje miesto medzi umením, pretože je to druh neverbálneho prejavu emócií. Je to pohybový príbeh - poézia v pohybe.

Tanec ako šport

Slovo šport je definované ako „hra, súťaž alebo činnosť vyžadujúca fyzickú námahu a zručnosť, ktorá sa hrá alebo robí podľa pravidiel, pre zábavu a / alebo ako práca...“Cambridge English Dictionary. Existuje tanečná oblasť, ktorá sa podľa tejto definície kvalifikuje ako súťažný tanec, nazývaný „dancesport“.

Súťažné tance spĺňajú všetky požiadavky na klasifikáciu ako šport. Vyžadujú totiž fyzické úsilie a zručnosti. Dancesport má navyše dobre definované pravidlá posudzovania a vyhodnocovania. V posledných desaťročiach sa súťažný tanec rozšíril do mnohých rôznych tanečných žánrov a kategórií. Najznámejšie pre nás sú štandardné a latinské tanečné kategórie.

Tanec je šport aj umenie

Podľa prieskumu na portáli debate.org považuje 77 % ľudí tanec za šport a 23 % ho považuje za umenie.

Nemôžeme s určitosťou povedať, že je to jedno alebo druhé. Tanec je formou umenia, univerzálnym jazykom a rozvíjajúcim sa kultúrnym prejavom. Taktiež je to súťaž s definovanými pravidlami, pri ktorom je potrebné fyzické a psychické úsilie.

Spojenie športu a umenia si môžete vychutnať v Banskej Bystrici

Už 28. júla roztancuje centrum Slovenska medzinárodný festival The Legits Blast, ktorého sa pravidelne zúčastňujú stovky tanečníkov z celého sveta. Keďže ide o letný festival a k letu bez pochýb patrí voda a zábava, návštevníci sa na deviatom ročníku podujatia môžu tešiť na novú lokalitu. Tá ponúka aj niekoľko zaujímavých atrakcií.

Festival sa po ôsmich rokoch presúva na novú adresu – kúpalisko Aqualand. Vďaka tomu zažijú milovníci tanca, hip-hopovej hudby a zábavy oveľa festivalovejšiu atmosféru ako kedykoľvek predtým. ,,Areál ponúka pre tanečníkov aj verejnosť niekoľko atrakcií, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každého letného festivalu. Okrem bazénu, v ktorom sa návštevníci festivalu môžu schladiť, majú možnosť zajazdiť si na wakeboarde, vyskúšať tobogány alebo zahrať si obľúbené loptové hry. Veríme, že si všetci odnesú z celého víkendu len tie najkrajšie zážitky,“  informuje za organizátorov Michal Roháč.

AQUALAND Banská Bystrica / Zdroj: tlb.com

Hudobný program štartuje približne o 20.00 hod. Zlatým klincom koncertov bude šou zoskupenia Das EFX, ktoré sa v plnom zložení na Slovensku predstaví prvýkrát. ,,Celý festival sa snažíme organizovať tak, aby vznikalo čo najmenej obmedzení. Tak ako to však býva pri každom festivale, ani v tomto prípade sa organizácia nezaobíde bez menších limitov. Tieto sa týkajú práve vystúpenia americkej dvojice, ktorá vystúpi na pódium v neskorších večerných hodinách,“ avizuje Michal Roháč a dodáva: ,,Keďže ide iba o jeden večer v roku, veríme, že sa u Bystričanov, ktorí žijú v blízkosti kúpaliska stretneme s porozumením celej situácie.“

Zdroj: tlb.com

Hudobné koncerty sa začnú na Orange stage-i už 28. júla v podvečerných hodinách. Lístky na podujatie si môžete zakúpiť v sieti Ticketportal alebo na www.tlb.sk.


Zdroj: thelegitsblast.com, dancetime.com