Čo robí človeka objektívne atraktívnym?

Čo robí človeka objektívne atraktívnym?

Možno poznáte človeka, pri ktorom ste si povedali, že je prirodzene krásny. Alebo objektívne?


Krásu zrejme ťažko objektívne zmerať. Pojem objektívna atraktivita môže byť chápaný v každej spoločnosti inak. Vo všeobecnosti sa najčastejšie spája so symetriou.

Plodnosť, zdravie, symetria

Keď ľudia diskutujú o objektívnej atraktivite, zvyčajne hovoria aj o biologických markeroch plodnosti. Argument, podporovaný výskumom, spočíva v tom, že ľudia, tak ako iné zvieratá, majú predispozíciu na to, aby sme boli priťahovaní k črtám, ktoré naznačujú, že by niekto mohol byť vhodným a plodným partnerom.

Avšak, objektívna atraktivita sa vyznačuje črtami, ktoré vo všeobecnosti naznačujú zdravie a vitalitu človeka. Medzi ne patrí zdravá pokožka, zdravé zuby, zdravé vlasy, zdravé percento telesného tuku a hlavne symetrické črty tváre.

Psychológovia zistili, že tváre, ktoré hodnotíme ako príťažlivé, majú tendenciu byť značne symetrické a umiestnenie ich čŕt - ako napríklad vzdialenosť medzi očami - sú veľmi „priemerné“ (to znamená, že odráža priemer všetkých rôznych konfigurácií v širšej populácii). Dokonca aj malé deti dávajú prednosť pri pohľade na priemerné a symetrické tváre, čo naznačuje vrodené preferencie.

Nie je známe, prečo sme priťahovaní k týmto druhom tvárí, ale dve teórie hovoria o tom, že symetria tváre nejako signalizuje dobré zdravie, a že priemerné tváre sú príťažlivé, pretože sú nám dôverne známe.

Určite sa nájdu aj iné črty, ktoré si všimnete na človeku hneď ako vstúpi do miestnosti. Tieto sa však považujú za subjektívne hodnotenia atraktivity.


Zdroj: sciencefocus