Čo sa stane, keď ľudia neprečítajú článok, iba ho okomentujú?

Čo sa stane, keď ľudia neprečítajú článok, iba ho okomentujú?

Mnohí ľudia robia niečo, čo vedie ich k dezinformovaniu. Komentujú príspevok bez toho, aby si ho otvorili a reálne aj prečítali.


Ilúzia informovanosti

Mali ste niekedy pocit, že mnohí komentujúci užívatelia Facebooku nečítali príspevok, pod ktorým zanechali svoj názor? Takíto ľudia si často myslia, že vedia viac, než je skutočnosť.

Mnohí to robia – prezrú si iba náhľady článkov namiesto toho, aby si ho prečítali celý. Čo sa stane? Títo užívatelia precenia svoje chápanie problému. Platí to najmä u tých, ktorých vedomosti riadia silné emócie, a teda aj silné názory.

Užívatelia, ktorých angažovať so zverejnenými informáciami je len letmá, si môžu jednoducho vytvoriť ilúziu učenia, väčšinou politického.

Štúdia, ktorá to dokazuje

Štúdie, publikovanej v Research and Politics, sa zúčastnilo takmer 1000 účastníkov, ktorí boli rozdelení do troch skupín. Každá skupina dostala správy v inom formáte. Predtým boli všetci účastníci požiadaní, aby vyplnili dotazník, ktorý zmeral ich kognitívne štýly.

Čo sa stalo? Tí, ktorí si prečítali celý článok, odpovedali na väčšinu otázok správne, zatiaľ čo tí, ktorí si pozreli len náhľad, zaznamenali len jednu správnu odpoveď.

Zistenie tiež naznačuje, že ľudia, ktorí čítajú iba náhľady, si príliš veria vo svojej znalosti. A čo viac, títo účastníci, ktorých kognitívny štýl je viac vedený emóciami, majú tendenciu byť si viac istí svojou správnosťou.

Bohužiaľ, táto falošná dôvera môže mať vážne dôsledky. Nielenže to robí užívateľov viac náchylných k falošným správam a dezinformáciám, čo je rastúcim problémo súčasnosti, môže to tiež viesť k polarizácii a politickej neinformovanosti. 

Zdrojom informácií je Facebook

V súčastnosti dostáva väčšina užívateľov správy skrz sociálne média. Facebook sa stal dôležitým zdrojom nielen politických informácií. Je však tiež zdrojom politického porozumenia?

Táto štúdia naznačuje, že tomu tak nie je. Priemerný užívateľ sociálnych médií klikne iba na približne 7 % príspevkov, čo znamená, že prevažnú väčšinu času ľudia prijímajú malé dávky informácií. V skutočnosti sú názory mnohých zložené z neúplných a mylných poznatkov, čo je v súčasnej spoločnosti nebezpečné. 


Zdroj: sciencealert.com