Čo všetko by sa zmenilo, keby ste vyhrali v lotérii?

Čo všetko by sa zmenilo, keby ste vyhrali v lotérii?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako sa zmení život výhercov lotérie? Pravdou je, že niektorí ľudia nie sú pripravení náhle zbohatnúť. Ako sa správajú po tak veľkej výhre? Výsledky výskumov vás možno prekvapia.


Sú víťazi lotérie šťastní?

Podľa zistení si niektorí výhercovia zachovali chladnú hlavu pri rozhodovaní o tom, ako utratiť novo získané financie. Títo žijú v súlade s plánom „mierna, neluxusná spotreba“. Verte či nie, dosahujú pocity istoty, úspechu a šťastia.

Tí ostatní, ktorí na to nie sú pripravení, svoje peniaze premárnia. Veľký tlak od rodiny a priateľov je pre nich mnohokrát neúnosný.

Zmenia sa výhercovia lotérie?

Bengt Larsson vo svojej knihe tvrdí, že v skutočnosti zostávajú víťazi lotérie rovnakí – s výnimkou toho, že majú vyššiu úroveň spotreby. Larsson dospel k záveru, že príjem veľkej výhry je zvyčajne sprevádzaný snahou udržať si identitu a sociálne vzťahy.

Čo je lepšie – paušálna suma či mesačná splátka?

Myslíte, že záleží na tom, koľko peňazí dostanú výhercovia vopred? Podľa výskumu od Larssona sa zdá, že áno.

Autor porovnal správanie výhercov, ktorí dostali jednorazovú sumu s tými, ktorí ju dostávali v splátkach. Zistil, že víťazi, ktorí dostali paušálnu sumu, mali tendenciu šetriť a investovať v porovnaní s víťazmi, ktorí dostali mesačné splátky - tí míňali svoje peniaze viac. Podľa slov autora „divoké“ jednorazové sumy prinútia víťazov „skrotiť“ svoje výhry, zatiaľ čo „domestikované“ mesačné splátky môžu byť utratené viac bezmyšlienkovito.

Opúšťajú víťazi lotérie svoju prácu?

Možno budete prekvapení - podľa prieskumu od autorov Bengta FurakeraAnny Hedenus, zostalo významné množstvo výhercov lotérie v práci. Menej ako 12 %  víťazov prestalo pracovať a približne 24 % ľudí zostalo na neplatenej dovolenke na plný úväzok. Z tých, ktorí v práci pokračovali, len 16 % si upravilo pracovný čas a až 62 % si ho nezmenilo vôbec.

Tieto výsledky naznačujú, že vyhrať v lotérii nevylučuje túžbu zarábať na živobytie prostredníctvom zamestnania. Výška výhier však významne ovplyvnila rozhodovanie o znížení pracovného času a vzatie neplatenej dovolenky.

Každý je iný

Ako sa vraví: „sto ľudí, sto chutí“. A preto aj každý človek reaguje na získanie náhleho bohatstva inak. Je však povzbudzujúce, že mnohí ľudia sa rozhodnú prijať rozumné finančné stratégie svojich výhier.

Čo by ste urobili vy po získaní jackpotu? Zotrvali by ste napríklad vo vašej práci?


Zdroj: psychologytoday.com