Čo znamená paranoidná porucha osobnosti?

Čo znamená paranoidná porucha osobnosti?

Paranoja je špecifická porucha osobnosti, vyznačujúca sa výskytom bludov u človeka a chorobných predstáv jeho ohrozenia.


Prejavmi paranoidnej poruchy osobnosti sú najmä nadmerná citlivosť voči svojej osobe, nedôverčivé a nepriateľské správanie voči okoliu.

Poruchy osobnosti sú vážne stavy, kedy sa človek správa inak, ako by mal. Samozrejme, každý človek má odlišnú osobnosť, preto nehovoríme o poruche osobnosti vždy, keď sa niekto správa inak ako my. Pri poruche osobnosti človek cíti nepokoj a môže spôsobovať vážne problémy sebe, ale aj iným osobám.

Pocit úzkosti a strach z myšlienok

Paranoidná porucha osobnosti patrí medzi špecifické poruchy osobnosti. Do tejto kategórie patria všetky poruchy, ktoré neboli spôsobené úrazom, chorobou alebo poškodením mozgu.

Pri paranoji človek pociťuje intenzívny pocit úzkosti a strach z myšlienok iných ľudí. Ľudia trpiaci touto poruchou pociťujú nadmernú citlivosť voči vlastnej osobe, všetko berú veľmi vážne a to, čo normálny človek dokáže spracovať, oni nedokážu. Každého človeka podozrievajú, neveria tomu, čo iní hovoria a často si správanie iných interpretujú podľa seba, čím vyvolávajú neustále pochybnosti.

Dôvody sú neisté

Niekedy môžu z paranoje vzísť také myšlienky a presvedčenia, ktoré sa stanú pevnými, pričom ich nikto iný nedokáže vyvrátiť. Títo ľudia sa neustále na niekoho sťažujú, pretože sú presvedčení, že ich každý ohovára a šíri o nich zlé veci. Preto sa často súdia a podávajú trestné oznámenia.

Najhlavnejšou príčinou býva rozpad mentálnych a emocionálnych funkcií, ktoré zahŕňajú uvažovanie a priraďovanie významov. Avšak, dôvody tejto poruchy sú rôzne a neisté. Paranoidné myšlienky sú ovplyvnené udalosťami a vzťahmi v živote človeka. Touto poruchou trpia aj chorobní žiarlivci, ktorí majú stále pocit, že ich partner podvádza a klame. 

Je veľmi ťažké si uvedomiť, že trpíte paranoidnou poruchou osobnosti. Najlepšie je, keď si to všimne niekto z vášho okolia a pomôže vám tento problém riešiť. Samozrejme, pacienti žijú normálny život. Ich liečba sa uskutočňuje prostredníctvom liekov a kognitívnej behaviorálnej terapie.


Zdroj: mentalhealthamerica; slovenskypacient