Dátokracia alebo ako technológie ohrozujú demokraciu

Dátokracia alebo ako technológie ohrozujú demokraciu

Vývoj informačných technológií a biotechnológií neustále napreduje a otvára mnohé otázky. Má mnohé pozitíva, avšak izraelský historik Yuval Noah Harari upozorňuje na hrozby, ktoré so sebou rýchly rozvoj technológií prináša. Udalosti a politické dianie posledných rokov ústia do nečakaných výsledkov, z ktorých možno vyčítať neistotu a sklamanie ľudí. Súčasnosť nie je podľa ich predstáv a budúcnosť takou nevyzerá byť. Veľký podiel na tom majú aj technológie. Oslabujú ekonomickú aj politickú silu ľudu. Zároveň umožňujú monitoring a kontrolu.


Nové technológie spôsobili a stále spôsobujú obavy o prácu. Na druhej strane však prinášajú nové pracovné príležitosti. S postupujúcim pokrokom môžu tieto pracovné miesta rýchlo vznikať aj zanikať. V 21. storočí bude zrejme nutná reedukácia množstva ľudí – bez ohľadu na vek. Neustála potreba prispôsobovania sa a vzdelávania možno prinesie, do už aj tak stresovaného sveta, ešte väčšiu záťaž.

Veľký brat na východe

Známy autor sci-fi románov, Isaac Asimov, vytvoril okrem iného aj poviedku o experimente s elektronickou demokraciou. Príbeh, ktorý vyšiel v roku 1955 rozpráva o tom, ako vybraný občan robil respondenta pre počítač Multivac generujúci otázky. Počítač na základe odpovedí vygeneroval výsledky volieb ďaleko pred ich termínom.

Niečo obdobné sa už akoby odohrávalo v Číne. Dozor štátu, umelá inteligencia a množstvo dát sa spolu podieľajú na riadení obrovskej krajiny. Nedemokratické riadenie štátu nedovoľuje slobodu prejavu. Preto sa k názorom obyvateľov musí dopátrať inou cestou. Namiesto dialógu začína využívať dáta. Si Ťin-pching, prezident Čínskej ľudovej republiky, volá po „kyber suverenite“ a dal si za cieľ vytvoriť z Číny do roku 2030 lídra v oblasti umelej inteligencie.

Za pomoci sociálneho kreditného systému, ktorý je zatiaľ vo fáze testovania, má táto krajina už dnes k dispozícii veľké možnosti kontroly ľudí. Informácie o prehreškoch či vzornom správaní človeka sú zhromažďované a vyhodnocované. Každej osobe tak je prideľovaný istý kredit, na základe ktorého je potom zvýhodňovaný či postihovaný v bežnom živote.

Vojna svetov

Rozpory medzi demokraciou a diktátorstvom sú veľké. Ide o konflikt etických systémov, z iného uhla pohľadu možno vidieť konflikt medzi dvomi rozličnými systémami spracovania dát. V 20. storočí sa množstvo spracovaných informácií nedalo spracovať centralizovane, preto sa demokraciám darilo v porovnaní s diktátorskými režimami oveľa lepšie. Technológie 21. storočia však umožňujú lepšiu správu dát. Umelá inteligencia v centralizovaných systémoch s obrovským množstvom dokonca pracuje oveľa efektívnejšie ako v podmienkach s opačnými vlastnosťami.

Protiváhou možnosti a tendencii centralizácie dát a moci môže by sľubne sa rozvíjajú technológia blockchain. Podarí sa jej odvrátiť hrozby autoritárstva? Ukáže čas.


Zdroj: technologyreview.com, theatlantic.com