Egoizmus, psychopatia či sadizmus. Čo majú spoločné?

Egoizmus, psychopatia či sadizmus. Čo majú spoločné?

Svet pozná mnoho ľudí, ktorí sa správajú bezohľadne, zlomyseľne alebo sebecky. A má pre nich aj mnohé pomenovania. Jedno však majú spoločné – temné jadro.


Egoizmus, machiavelizmus, narcizmus, psychopatia, sadizmus. To sú „temné“ povahové črty ľudskej osobnosti. Výsledky nedávneho výskumu ukazujú, že tieto majú spoločné „temné jadro“. Možno sa vám zdá lepšie byť egoistom ako psychopatom. Avšak, výskum ukazuje, že tieto temné črty ľudskej osobnosti sú úzko spojené a založené na rovnakej tendencii.

Takže, ak sa správate ako egoista, pravdepodobne sa u vás môže objaviť aj sadizmus.  

Spoločný menovateľ

Spoločný menovateľ všetkých temných vlastností sa nazýva D-faktor. Ide o všeobecnú tendenciu uprednostňovať vlastné ciele a záujmy pred cieľmi a záujmami ostatných, a to až do takej miery, v ktorej vzniká radosť z toho, že sa ubližuje druhým. K tomu sa pridáva množstvo presvedčení, ktoré slúžia ako ospravedlnenie, čím sa zabraňuje pocitom viny, hanby a podobne.

Temné črty osobnosti možno teda chápať ako príklady tohto spoločného jadra. Ide napríklad o egoizmus, machiavelizmus, narcizmus, psychopatiu, sadizmus, sebeckosť a iné.

V praxi to znamená, že jednotlivec, ktorý prejavuje určité zlomyseľné správanie (napríklad ponižuje ostatných), sa môže s vysokou pravdepodobnosťou zapojiť do iných zlých činností (podvádzanie, klamstvo, kradnutie).  

Vedomosti o temnom jadre osobnosti môžu zohrávať kľúčovú úlohu pre výskumníkov a terapeutov, ktorí pracujú s ľuďmi s konkrétnymi osobnostnými črtami.

Výsledky z mapovania temného spoločného jadra boli publikované v akademickom časopise Psychological Review.


Zdroj: sciencedaily.com