Existuje otázka, ktorá pomáha odhaliť, akým ste človekom

Existuje otázka, ktorá pomáha odhaliť, akým ste človekom

Predstavte si, že ste v práci. Keďže dlho a tvrdo pracujete, potrebujete si oddýchnuť. A na to máte vyhradenú jednu miestnosť. Načerpať nové sily do nej príde aj váš nový kolega, ktorého až tak dobre nepoznáte. Táto, pre vás nová osoba, začne s rozhovorom. Keďže ste opatrný, a navyše introvert, neviete o čom všetkom sa s ním môžete porozprávať. Pýtate sa: Je to niekto, komu môžem dôverovať natoľko dostatočne, aby som s ním chcel nadviazať spojenie? Ako to zistiť?


Výskum, ktorý to dokazuje

Ako sa vraví, veda nám „kryje chrbát“. Vďaka jednej magickej otázke dokážeme zistiť o danej osobe oveľa viac, než si myslíme.

Výskumníci požiadali niekoľko ľudí, aby posúdili negatívne a pozitívne charakteristiky troch ďalších ľudí. Čím pozitívnejšie hodnotili týchto ľudí, tým šťastnejší, nadšenejší a emočne stabilnejší sa ukázali byť sami. „Vaše vnímanie ostatných odhaľuje toľko veľa o vašej osobnosti. Pozerať sa na ostatných pozitívne odhaľuje naše vlastné pozitívne črty,“ hovorí profesor psychológie Dustin Wood, hlavný autor štúdie. Na druhej strane, ak má niekto tendenciu hovoriť a popisovať ostatných v negatívnych termínoch (aj keď osoba, ktorá je opísaná, má negatívne znaky), je pravdepodobné, že osoba, s ktorou hovoríte, bude mať sklon k narcizmu a k antisociálnemu správaniu.

Wood teda tvrdí: „Obrovský súbor negatívnych osobnostných znakov je spojený s negatívnym názorom na iných. Jednoduchá tendencia vidieť ľudí negatívne naznačuje väčšiu pravdepodobnosť depresie a rôznych porúch osobnosti.“

Poruchy osobnosti sú čiastočne diagnostikované tým, ako ľudia vnímajú iných. Autori teda píšu: "...hoci narcisti môžu vnímať ostatných ako nezaujímavých alebo bezcenných, nemusí to odrážať to, ako sa vidia sami. Podobne jednotlivci, ktorí prejavujú správanie typické pre paranoidnú poruchu osobnosti, sa môžu domnievať, že iní sú zlomyseľní a nedôveryhodní, aj keď seba takýmto spôsobom nemusia vnímať.“

Výskumníci sa dokonca vrátili k rovnakým ľuďom o rok neskôr a zistili, že výsledky sú rovnaké. To naznačuje, že to, ako hodnotia ľudia ostatných, zostáva v čase stabilné.

Čarovná otázka

Vráťme sa späť do miestnosti s novým kolegom. Vaša otázka by mala znieť takto: „Ako sa tu zatiaľ máte?“ Ktorá by nasledovala otázkou: „Ako sa vám páči spolupráca s kolegami/šéfom?“

Inými slovami, štedrý človek vidí ostatných ako veľkorysých a sebecký človek vidí ostatných ako sebeckých. To, že sa nového kolegu v oddychovej miestnosti opýtate, čo si myslí o niekom inom, odhaľuje veľa o jeho osobnosti. Dôvod? Ľudia majú tendenciu vidieť viac svojich vlastností v iných.

Výskum pochádza z roku 2010 od profesora psychológie Dustina Wooda z Wake Forest University. Štúdiu nájdete v časopise Journal of Personality and Social Psychology, 2010

Spýtať sa niekoho, čo si myslia o iných ľuďoch, odhaľuje mnoho z ich vlastnej osobnosti.Zdroj: pixabay.com


Zdroj: spring.org