Feminizmus - pojem nepochopený a nesprávne používaný

Feminizmus - pojem nepochopený a nesprávne používaný

Feminizmus nie je len o ženách a mužoch. Je to hnutie za rodovú rovnosť.


Ženy vyhlasujú, že sú feministky, iné zase, že sú antifeministky. Viete však presne, čo znamená byť feministkou? Čo znamená samotný feminizmus? Mnohí to bohužiaľ nevedia a tento pojem využívajú v nesprávnom kontexte.

Čo je to feminizmus?

Feminizmus je hnutie, ktoré vzniklo koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia. Feminizmus je viera v sociálnu, ekonomickú a politickú rovnosť pohlaví. Inými slovami, feminizmus je hnutie za rodovú rovnosť.

Slovo feministka nesie v spoločnosti skôr negatívny podtón. Mnohí, ktorí snahu feministiek nechápu tvrdia, že sú to ženy, ktoré nenávidia mužov. To však nie je pravda.

Každý dobre vie, že úlohou ženy bolo vykonávanie domácich prác, pričom verejný život bol vyhradený čisto len pre mužov. V stredovekej Európe ženy dokonca nemohli vlastniť majetok a študovať, toto právo mali len muži. Na konci 19. storočia boli vo Francúzsku stále povinné prikrývky hlavy, samozrejme, len pre ženy. Dokonca v Nemecku ešte stále mohli muži svoje ženy predať. Na začiatku 20. storočia ženy nemohli voliť, nemohli podnikať bez mužského zástupcu, ktorým sa mohol stať akýkoľvek chlap. Takýchto obmedzení bolo omnoho viac, a presne to bol dôvod, prečo vznikla myšlienka feminizmu.

Ženy boli odjakživa „na druhom mieste“, znevýhodnené, bez základných ľudských práv. Keďže chceli mať rovnaké právo na štúdium, prácu či voľbu, vznikla myšlienka tohto hnutia. A tak ženy na celom svete stále bojujú za rovnoprávnosť a rodovú rovnosť pohlaví.

Netreba sa však obávať, feminizmus nie je zlý, nesprávny či negatívny. Je jednoducho mnohými ľuďmi nepochopený.

Je potrebné si uvedomiť, v akom diskriminujúcom svete žijeme aj v 21. storočí. Prostredníctvom feminizmu sa ľudia snažia, aby to tak nebolo.


Zdroj: britannica