Jazyk náš slovenský. Čo všetko o ňom (ne)viete?

Jazyk náš slovenský. Čo všetko o ňom (ne)viete?

Slovenský jazyk je krásnym ľubozvučným jazykom. Mnohí však o Slovensku a jeho jazyku nemajú ani potuchy. Tí, ktorí ho poznajú, ho vnímajú ako zaujímavý, ale zároveň zložitý slovanský jazyk.


Samozrejme, my len ťažko vieme posúdiť, či je náš jazyk ťažký, alebo nie. Je normálne, že materinský jazyk sa nikdy pre nikoho nezdá zložitý, pretože ním rozpráva od útleho detstva. Ale vieme o našom jazyku aj niečo viac, ako len spojiť ho s menom Ľudovít Štúr? Možno ani nie.

Pár zaujímavých faktov o slovenčine

Slováci sa celkom ľahko vedia naučiť po rusky. Keďže máme veľa slov a podobných výslovností, máme podobné aj lingvistické základy. Preto sa aj cudzincom veľakrát zdá, že slovenčina znie ako ruština.

Hovorí sa, že Slovák sa vie veľmi rýchlo prispôsobiť cudziemu jazyku v inej krajine.

Náš jazyk je naozaj veľmi ťažký s tými všetkými rodmi, spodobovaním, skloňovaním a inými pravidlami. Pre cudzinca je naozaj náročné preložiť nielen celé vety, ale aj niektoré slová.

Vedeli ste, že slovenský jazyk je úradným jazyk aj niekde inde ako u nás? Napríklad v Srbsku žije desaťtisíce Slovákov a slovenčinu používajú ako svoj úradný jazyk.

Naše písmená s mäkčeňmi, dvojhláskami či vokáňom sú najťažšie pre nejedného cudzinca. Problém je v tom, že zopár z týchto písmeniek poznajú v Česku, Poľsku, ale my ich máme jednoznačne najviac a môžeme byť pyšní, že ich vieme vysloviť bez akýchkoľvek ťažkostí. Keď sa Angličan chce naučiť slovenčinu, je to veľmi zložité, pretože už len to, že my čítame ako píšeme je pre neho úplne nepredstaviteľné.

Mnohí Slováci si ani neuvedomia aký krásny jazyk máme. Samozrejme, nie je frekventovaný vo svete, ale je náš a je pekný. Tak oslavujte svoj ľubozvučný jazyk s hrdosťou.


Zdroj: zaujimavysvet