Je dobré počúvať hudbu počas práce?

Je dobré počúvať hudbu počas práce?

Vo všeobecnosti je známe, že počúvanie hudby pomáha vytrvať popri fyzickom tréningu. Ale čo v prípade, ak sa musíte sústrediť na psychickú prácu? Alebo akúkoľvek prácu? Vytvára hudba produktívnu kulisu popri práci?


Tento vzťah je komplikovaný

Nikto zatiaľ dostatočne neodpovedal na tieto otázky.

Boli vykonané rôzne štúdie o vplyve hudby na prácu, ale výsledky boli zmiešané. Nie je to len "dobré" alebo "zlé" - závisí to od typu práce, druhu hudby a osobnosti pracovníka.

Na overenie hypotézy prijali výskumníci 142 vysokoškolských študentov a požiadali ich, aby dokončili dve úlohy, jednu jednoduchú a jednu zložitú.

Subjekty vykonávali svoje úlohy buď v tichu, alebo so zvukovou stopou inštrumentálnej hudby.

Výskumníci taktiež posúdili osobnosti účastníkov. Každý študijný subjekt vykonal hodnotenie, ktoré meralo, či využívajú externú stimuláciu, alebo ju neobľubujú vôbec. 

Takže, čo fungovuje najlepšie?

Výsledky boli ... ironické.

V podstate výskumníci zistili, že ľudia, ktorí uprednostňujú vonkajšiu stimuláciu – napríklad ľudia, ktorí kontrolujú svoje telefóny, keď sa pozerajú na televíziu – boli menej schopní zvládnuť prácu s hudbou. Týmto sa najlepšie darilo pri zložitej úlohe v tichom prostredí. Pozornosť týchto ľudí sa ľahko rozdeľuje, keď sa sústreďuje na viacero aktivít (práca spojená s hudbou), ktoré súťažia o ich pozornosť. Naopak, tí, ktorí nepreferovali externé podnety pri práci, najlepšie profitovali z rozptýlenia (hranie hudby pri dokončení úlohy), pretože to spôsobilo, že ich myseľ nemohla nikde putovať.

Ako uviedli autori štúdie: „Zatiaľ, čo rozptýlenie môže do istej miery uľahčiť dokončenie jednoduchej úlohy, existuje bod, v ktorom by rozptýlenie narušilo dokončiť úlohu aj pri jednoduchom zadaní.“ 

A čo vy? Máte radi, keď si pustíte obľúbené pesničky, alebo radšej pracujete v úplnom kľude? 


Zdroj: curiosity