Je pravda, že nám daždivé dni zhoršujú náladu?

Je pravda, že nám daždivé dni zhoršujú náladu?

Áno, ale aj nie. Vedecký výskum naznačuje, že počasie väčšinou neovplyvňuje náladu človeka. Druhá štúdia zas naznačuje, že menšina ľudí sa môže naozaj cítiť horšie, keď prší. Tak čo je pravda?


Všimli ste si niekedy, že máte zlú náladu, keď je vonku sychravo a prší? Ak si myslíte, že za to môže počasie, zrejme vás sklameme.

Tmavé a zamračené oblohy spôsobujúce bubnovanie dažďových kvapiek na oknách väčšinou nie sú príčinou vašej negatívnej nálady. 

Konfirmačné skreslenie

Táto všeobecná viera predstavuje konfirmačné skreslenie. Ide o to, že keď sa cítite zúfalo, pritom sa pozeráte vonku a vidíte, že prší, poviete si, že sa vaša nálada zhoršila kvôli počasiu. Ak v tomto stave vidíte z okna slnečné lúče, konštatujete, že to nemá nič spoločné s počasím. Čo to znamená? Máme tendenciu si všimnú a pamätať tie udalosti, ktoré sú v súlade s našimi presvedčeniami.

V jednej štúdii, v 80. rokoch minulého storočia, skúmali vedci denné nálady študentov, ktoré hodnotili s meteorologickými súhrnmi. Analýzy údajov ukázali, že nálada študentov nesúvisela s počasím. Ďalší výskum taktiež porovnal údaje a dokázal, že výsledok bol v podstate rovnaký s predchádzajúcim výskumom.

Záver - počasie nemá významný vplyv na náladu.

„Môj výskum sa snažil odhaliť rôzne potenciálne faktory, ako sú prítomnosť a neprítomnosť dažďa a denného svetla v porovnaní s oblačnosťou“, tvrdí Watson, vedúci autor výskumu. „Naozaj som nedokázal nájsť veľa dôkazov o tom, že dážď ovplyvňuje náladu ľudí, stresuje ich alebo obmedzuje ich činnosť."

Počasie za to nemôže

Ďalšie štúdie súhlasia s výsledkami Watsona. Existujú však dve štúdie, ktorá naznačujú, že dážď môže mať určitý vplyv na menšinu jednotlivcov.

V jednej sa naznačuje, že náhla zmena počasia má vplyv na určitú skupinu ľudí. Tí, ktorí sú emocionálne stabilní sú odolnejší voči vplyvu zmeny počasia ako tí emočne nestabilní.

V druhej štúdii autori naznačovali vplyv počasia na skupiny ľudí, ktorí buď milovali letné mesiace, nenávideli letné počasie a tí, ktorí nenávideli dážď. Výsledky však ukázali, že až 75 % subjektov nebolo negatívne ovplyvnených dažďom.

Takže, ak budete mať náladu "pod psa", neviňte z toho hneď počasie. Ono za to zrejme nemôže, aj keď by ste možno radšej plakali pod slnkom. 


Zdroj: science.howstuffworks.com