Originál je len jeden

Fantastický svet postmoderných kreatívcov: Štúdio skulptúrneho umenia 3. dimenzie

Autor: Janka Snopková

Práve do takéhoto sveta budeme môcť už čoskoro nahliadnuť vďaka kolektívu autorov v Štúdiu skulptúrneho umenia 3. dimenzie v Banskej Bystrici.

Vďaka veľkoformátovej 3D technológii môžeme previesť akúkoľvek  odvážnu myšlienku do veľkolepého diela. Fantastický  svet postmoderných kreatívcov: Štúdio skulptúrneho umenia 3. dimenzie vznikol na základe projektu financovaný z Euróspkeho fondu regionálneho rozvoja.

Naši kreatívci majú naozaj skvelé nápady. Kombinácia 3D výroby a trojrozmernej fotografie prináša nekonečný rad možností. Som veľmi rád, že aj v tejto ťažšej „tzv. kovidovej“ sezóne môžeme upriamiť pozornosť na príjemnejšie starosti, v tomto prípade tvorivé... V zálohe máme pre našich partnerov a klientov veľa prekvapení,“ komentuje realizáciu projektu konateľ spoločnosti, Dušan Diamant.

Štúdio zahajuje inovatívny smer v oblasti remeselnej výroby úžitkovo a dizajnovo širokého spektra umeleckých vysoko estetických výrobkov z tradičných materiálov s využitím potenciálu moderných zariadení.

Primárnym cieľom projektu je zriadenie umeleckého štúdia so stálym personálnym obsadením zameraného na rozvoj talentu majstrov, ktorí sa venujú tvorbe špecifických 3D diel väčších formátov v kombinácii s priestorovou opticky pohyblivou fotografiou, inovatívne prevedenie estetického aj vecného úžitku s individuálnym dizajnom, a to pomocou technológií, ktorých potenciál využitia je takmer nepreskúmaný.

 

 

Podporu rozvoja talentu deklarujú AKTIVITY zabezpečujúce prístup k zariadeniam potrebných na sebarealizáciu umelcov, aktivity zamerané na vzbudenie záujmu verejnosti o ich diela, zvýšenie úžitkového potenciálu a akceptovanie 3D výroby a priestorovej fotografie ako samostatného umeleckého smeru s možnosťou komerčného uplatnenia v sektore kultúrneho priemyslu.

Projekt sa zaujíma o majstrov disponujúcich individuálnym kreatívnym prístupom, ktorí nie sú uplatnení na trhu práce.

 

Informácie o projekte

Fantastický svet postmoderných kreatívcov: Štúdio skulptúrneho umenia 3. dimenzie

  •  ITMS2014+: 302031H623
  • Príjemca: Tao Scorpi, s.r.o.
  • Nenávratný finančný príspevok: 149 618,88 €
  •  Výška finančnej podpory z EÚ: 149 618,88 €

Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Štúdio skultpúrneho umenia 3. dimenzie zahajuje inovatívny smer v oblasti remeselnej výroby

3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.