Kvíz: ako dobre poznáte orechy?

Kvíz: ako dobre poznáte orechy?

Niektoré orechy nie sú orechmi, aj keď to majú napísané na svojom obale.


Orechy sú definované ako jednoduché suché ovocie s jedným semenom (zriedka s dvoma), pri ktorom je stena škrupiny v dospelosti veľmi tvrdá. V botanickom kontexte „orech“ znamená, že sa škrupina neotvorí, aby sa semeno uvoľnilo.

Všeobecné a originálne použitie tohto pojmu je menej reštriktívne a veľa orechov (v kulinárskom slova zmysle) nie je orechom v botanickom zmysle.