Ľudia plytvajú jedlom viac, než si uvedomujú

Ľudia plytvajú jedlom viac, než si uvedomujú

Určite ste aj vy našli vo svojej chladničke plesnivé potraviny či skazené mlieko. Ako často však vyhadzujete jedlo? Dá sa povedať, že ním plytváte?


Aj keď sa výskum uskutočňoval v amerických domácnostiach, skutočnosť o plytvaní jedla sa týka aj slovenského národa.

Predpoklad verzus skutočnosť

Nová štúdia uverejnená v časopise Resources, Conservation and Recycling naznačuje dôvod, prečo vyhadzujeme tak veľa jedla. Americkí vedci analyzovali údaje od 307 účastníkov, ktorí sa zúčastnili prieskumu o stave ich chladničky. Dôležitým zistením bol značný nesúlad medzi očakávaniami účastníkov o tom, koľko jedla skonzumujú a aká je skutočnosť.

Účastníci prieskumu predpokladali, že zjedia 97 % kúpeného mäsa, 94 % zeleniny, 84 % mlieka a 71 % ovocia. Po vyhodnotení prieskumu sa však dozvedeli, že zjedia len polovicu z predpokladaného mäsa, 44 % zeleniny, 42 % mlieka a 40 % ovocia. Všetko ostatné vyhadzujú do koša.

Dôvodom takéhoto plytvania sú najmä údaje na etiketách. Taktiež sa zbavujú jedla, pretože si myslia, že vyzerá alebo páchne podozrivo. Mnohí ľudia však nevedia, čo znamenajú nejasné dátumy exspirácie, preto sa rozhodnú radšej to vyhodiť ako spotrebovať, aj keď je potravina stále bezpečná na konzumáciu a spracovanie.

Trendy správania v plytvaní jedlom

Z prieskumu taktiež vyplynuli skutočnosti, že ľudia, ktorí často čistia chladničku a mladší účastníci, častejšie plytvajú jedlom ako tí, ktorí často kontrolujú výživové informácie na etikete.

Vedci tvrdia, že ľudia, ktorí kontrolujú nutričné hodnoty sú svedomitejší v tom, čo kupujú, pričom je menej pravdepodobné, že to vyhodia. Je možné, že sa viac vzdelávajú o tom, ktoré potraviny sú stále bezpečné aj po dátume uvedenej spotreby.

Podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo je približne jedna tretina svetovej potravy stratená alebo vyhodená - to je asi 1,3 miliardy ton potravín ročne.

Plytvanie jedlom na Slovensku

Podľa MPSR vyhodí v priemere každý Slovák až 111 kg jedla ročne.

V Európskej únii sa vyhodí až 88 miliónov ton potravín ročne. Slovensko sa v rebríčku krajín, ktoré najviac plytvajú potravinami, nachádza na ôsmom mieste, bohužiaľ, od konca. Najhoršie je na tom však Holandsko a najlepšie Slovinsko.

Približne 23 % slovenských spotrebiteľov priznáva, že plytvá potravinami. Najčastejšie vyhadzujeme chlieb, pečivo a navarené jedlo.

Je potrebné učiť a vychovávať ďalšie generácie k tomu, aby mali väčšiu úctu k jedlu a nepovažovali ho za samozrejmosť, pretože s narastajúcimi klimatickými zmenami môže byť prístup k niektorým potravinám ťažší než si dokážeme predstaviť.

Snažte sa preto radšej nakupovať v malých množstvách a častejšie a dopredu si premyslieť, čo naozaj potrebujete zaobstarať do vašej domácnosti. Vyhnete sa tak nechcenému vyhadzovaniu a plytvaniu nielen jedlom. 


Zdroj: mentalfloss