Ľudský mozog je prirodzene naladený na počúvanie hudby

Ľudský mozog je prirodzene naladený na počúvanie hudby

Hudba je jednou z najkrajších vecí na tomto svete. K jej láske nám pomáha mozog. 


Vedci zistili, že naše mozgy môžu byť zvlášť citlivé na výšky tónov či harmonické zvuky, ktoré počujeme pri reči alebo hudbe.

Človek verzus makak

V porovnaní s makakmi ľudia reagujú oveľa silnejšie na zvuky s hudobným tónom a dávajú im prednosť pred zvukom bez tónu. Za týmito rozdielmi by mohlo byť naše používanie jazyka a láska k hudbe.

Tím vedcov z USA študoval rozdiely v tom, ako ľudia a makaky počujú svet. "Zistili sme, že určitá oblasť našich mozgov má silnejšie preferencie pre zvuky s tónom ako mozgy opíc makakov," uviedol Dr. Bevil Conway.

Zvuky boli rozdelené do dvoch typov: šum bez tónu a tón bez šumu. Konkrétne „šum“ je zvuk obsahujúci mnoho rôznych frekvencií v určitom rozsahu, napríklad „zastretý“ zvuk nevyladeného rádia.

Aby bolo možné porovnať, ako ľudia a makaky reagovali na každý typ zvuku, tím najprv pustil účastníkom sériu tónov, po ktorých nasledovala séria zvukov s podobnými frekvenciami. U ľudí sa sluchová kôra pri hraní tónov rozsvietila oveľa jasnejšie v porovnaní so zvukmi. U opíc však nezaznamenali takmer žiadny rozdiel v reakcii na tieto dva typy zvukov. 

„Zistili sme, že ľudské mozgy a opice mali veľmi podobné reakcie na zvuky v akomkoľvek danom frekvenčnom rozsahu. Vtedy, keď sme do zvukov pridali tónovú štruktúru, niektoré z tých istých oblastí ľudského mozgu reagovali lepšie“, povedal Dr. Conway. „Tieto výsledky naznačujú, že opica makaka môže zažiť hudbu a iné zvuky inak. Naopak, zážitok z vizuálneho sveta makaka je pravdepodobne veľmi podobný nášmu. Je prekvapujúce, aké zvuky zažili naši evoluční predkovia.“


Zdroj: technologynetworks