Mars sa koncom júla priblížil k Zemi najbližšie za posledných 15 rokov

Mars sa koncom júla priblížil k Zemi najbližšie za posledných 15 rokov

Po najdlhšom zatmení Mesiaca v tomto storočí dnes nastala ďalšia významná astronomická udalosť.


Chcete vidieť Mars? Choďte von a pozrite sa

Ďalším výnimočným úkazom tohto mesiaca je pohyb Marsu okolo Zeme. Koncom predchádzajúceho mesiaca, 31. júla 2018, prechádzal v najbližšom bode od roku 2003. Červená planéta tak bola vzdialená len 57,6 miliónov kilometrov od Zeme, takže bola viditeľná voľným okom. 

Prečo je to tak?

Dôvodom, prečo sa k Zemi červená planéta priblížila je, že sa dostáva do perihélia – najbližšieho bodu k Slnku. Mars bude teda najbližšie k Slnku 16. septembra. Naopak, Zem je ešte blízko afélia, čo je najväčšia vzdialenosť od Slnka, ktorým prešla 6. júla 2018.

Je Mars najjasnejší, keď je najbližšie? Nie nevyhnutne

Najjasnejší bol 27. júla, keď bol v opozícii. To je spôsobené tým, že Mars odráža slnečné svetlo najpriamejšie späť na Zem. Táto priamosť zvýrazňuje lesk Marsu.

Mars môžete zahliadnuť jednoducho voľným okom ako jasne červenú „hviezdu“ na východe večer a na západe pred úsvitom.

Užili ste si pohľad na Mars, ktorý nebude taký jasný a viditeľný po mnoho rokov?


Zdroj: mars.nasa.gov, earthsky.org