Matematika – bola vynájdená alebo objavená?

Matematika – bola vynájdená alebo objavená?

Univerzálnou pravdou je, že 1 + 1 = 2, ale to, ako sme sa k tomu dopracovali, je trochu zložitejšie. 


Niekto ju má rád, niekto ju nenávidí a niekto jej nerozumie – matematika. Je to univerzálny jazyk, ktorým sa dorozumiete na celom svete, pretože je všade rovnaká.

Vynájdená či objavená?

Skutočnosť, že 1 plus 1 sa rovná 2, alebo že existuje nekonečne mnoho prvočísel, sú pravdy, ktoré existovali ešte predtým než o nich vedeli matematici. Ako také sú to objavy – ale boli vytvorené pomocou techník, ktoré vymysleli matematikmi.

Napríklad podľa Pytagorovej vety sa obsah štvorca zostrojeného nad preponou pravouhlého trojuholníka rovná súčtu obsahov štvorcov zostrojených nad jeho odvesnami. To platí pre všetky pravouhlé trojuholníky na rovnej ploche, takže ide o objav. Ukázať, že je to pravda, však vyžaduje vynájdenie dôkazu. Po stáročia matematici vynašli stovky rôznych techník schopných dokázať vetu.

Stručne povedané, matematika je vynájdená aj objavená.


Zdroj: sciencefocus.com