Poznáte jeden z najstarších hlavolamov – paradox luhára?

Poznáte jeden z najstarších hlavolamov – paradox luhára?

Paradox luhára, respektíve Epimenidov paradox, je nielen jedným z najznámejších, ale aj najstarších hlavolamov.


Ako iste viete, paradox je absurdné alebo rozporuplné vyhlásenie, uvádza portál Curiosity.

Paradox luhára

Patrí medzi takzvané autoreferenčné paradoxy. Tento paradox bol údajne vyslovený krétskym filozofom Epimenidom z Knóssu niekedy okolo roku 600 p. n. l.

Existuje mnoho verzií tohto starovekého hlavolamu. Francúzsky filozof Jean Buridan použil svoju protirečiacu logiku vo svojom dôkaze o existencii Boha: „Boh existuje. Žiadna z viet v nie je pravdivá“.  

K dispozícii je tiež reťazec: „Nasledujúca veta je pravdivá. Nasledujúca veta je pravdivá. Prvá veta v tomto zozname je nepravdivá“.

Klame či hovorí pravdu?

Do Grécka sa priplavil starý známy Kréťan a podpichol Grékov, ktorí stáli na brehu, vetou:

„Všetci Kréťania sú luhári." Povedal Kréťan pravdu alebo nie?

O týždeň sa Kréťan opäť priplavil a riekol:

„Všetci Kréťania sú luhári a to, čo hovorím, je pravda.“ Hoci Gréci na brehu horko-ťažko zistili, čo povedal prvýkrát, teraz boli akosi bezradní. Ak niekto povie o sebe, že luhá, hovorí pravdu alebo luhá?

O ďalší týždeň sa Kréťan opäť priplavil a riekol:

„Klamem“. Povedal pravdu? Nepovedal pravdu? To už bol pre Grékov ťažký hlavolam.

Ak Kréťan riekol, že všetci Kréťania sú luhári, znamená to, že klamal, z čoho vyplýva, že všetci Kréťania sú pravdovravní. To ďalej znamená, že ak hovoril pravdu, tak sú všetci Kréťania luhári.

Filozofi si nad paradoxom roky „lámu hlavu“: ak je veta pravdivá, musí byť nepravdivá. Ak je však veta nepravdivá, musí to byť pravda. To z neho robí paradox. Je to argument, ktorý vedie k rozporuplnému záveru.


Zdroj: curiosity