Prečo by muži nemali pomáhať ženám v domácnosti?

Prečo by muži nemali pomáhať ženám v domácnosti?

Nebuďte vďační vašim mužom a otcom za to, že sa podieľajú na domácich prácach a výchove detí.


Väčšina žien v domácnosti robí väčšinu domácich prác, zároveň sa sťažuje, že im partner nepomáha. Napriek tomu mnohé z nich hovoria, že sú vďačné. Prečo je to tak?

Problém rodovej rovnosti

Za posledných 20 rokov sa výskumom z Bureau of Labor Statistics podarilo zistiť, že ženy zamestnané mimo domova majú 65 % zodpovednosti za starostlivosť o deti, zatiaľ čo muži len 35 %.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v roku 2017 označila nerovnomerné rozdelenie neplatenej práce medzi mužmi a ženami v domácnosti za jeden z najdôležitejších problémov rodovej rovnosti našej doby.

V kampani zameranej na paritu starostlivosti o deti, ktorá sa uskutočnila v 45 krajinách, sa odhaduje, že bude trvať ďalších 75 rokov, kým ženy dosiahnu rodovú rovnosť v domácnosti.

Pexels

Ako uviedol sociálny psychológ, Bernadette Park, akákoľvek zmena „je skôr v kultúre otcovstva ako v skutočnom správaní.“ Dokonca aj medzi pármi, ktoré tvrdia, že dosiahli rovnocenné partnerstvo, štúdie zisťujú, že ich spoločné rozhodnutia majú tendenciu uprednostňovať potreby a ciele manžela oveľa viac ako manželky.

Prečo sú ženy vďačné?

Vďačnosť žien je bezpochyby výsledkom všeobecne známeho, hlboko pociťovaného faktu, že predtým bol rozdiel vo vykonávaní domácich prác ešte väčší.

Vďačnosť v podstate prichádza z porovnávania svojho partnera s inými mužmi, ktorí sa podieľajú na domácnosti o niečo menej.

Táto „nesprávna“ vďačnosť tým, že podporuje nerovný status quo páru, môže skôr pomôcť zničiť ako udržať romantický vzťah.

Pomoc nie je to správne slovo

Neďakujte za akýkoľvek príspevok do domácnosti. Zastavte šírenie implicitnej myšlienky, že rodičovstvo je prácou žien. Ženy už príliš dlho platia za túto nerovnováhu svojím blahobytom - finančne, emocionálne, existenciálne. Len čo sa vzdajú vďačnosti, prepíšu sa rodové pravidlá. Potom môžeme hovoriť o radosti, nie vďačnosti.

Pexels

Mužské pohlavie by nemalo „pomáhať“ svojim manželkám a matkám ich detí v domácnosti či v starostlivosti a výchove detí. Mali by sa podieľať na týchto veciach automaticky, bez ohľadu na to, aby im boli ženy za to vďačné.


Zdroj: theatlantic