Prečo je pre študentov dôležitá výučba výtvarného umenia?

Prečo je pre študentov dôležitá výučba výtvarného umenia?

Na globálnom trhu získava čoraz väčšiu dôležitosť kreatívny priemysel. Narastá význam vizuálnej komunikácie a s tým je spätá potreba istej umeleckej gramotnosti. V súčasnosti sú vizuálne zručnosti pre sofistikovanú prácu nevyhnutné. Majú však aj iné skryté benefity.


Niektoré vedecké výskumy potvrdili vzťah medzi umeleckým vzdelaním (od ranného veku) a sebavedomím, schopnosťou riešiť problémy a výbornými výsledkami vo všetkých študijných oblastiach.

Keď je umelecké zmýšľanie potrebné už pri pohovore

Steve Jobs údajne od uchádzačov o zamestnanie vyžadoval nakreslenie portfólia. Ide o to, že jasné vyjadrenie nápadu pomáha porozumeniu s inými ľuďmi a získaniu zhody pri dosahovaní spoločnej vízie.

V správe o Budúcnosti pracovných miest z roku 2016, Svetové ekonomické fórum predpovedalo, že najdôležitejšími schopnosťami pre prebiehajúcu štvrtú industriálnu revolúciu budú: kreativita, emocionálna inteligencia, kritické zmýšľanie, riešenie problémov a kognitívna flexibilita. To otvára priestor výtvarnému umeniu, ktorého výhody je ťažko kompenzovať inými odbormi.  

Kreativita generuje nápady

Kreatívne vizuálne vlohy umožňujú generovať nové nápady a nazerania na problémy. Tie majú predpoklad na úspešnú komercializáciu. Agenda svetových vlád sa rovnako zameriava na podporu inovácii a kreatívneho priemyslu. Okrem toho, už jestvujúce digitálne platformy potrebujú veľa digitálneho obsahu. 

Do budúcnosti by malo význam pouvažovať nad vytvorením väčšieho priestoru pre umenie aj v univerzitnom prostredí. Niektoré veľmi teoretické či príliš špecifické odbory budú mať zrejme problém obhájiť si svoje miesto v rýchlo meniacom sa svete, zatiaľ čo vizuálny cit je s technologickým svetom veľmi kompatibilný.

Zdroj: pixabay.com

Aký máte názor?

Aký máte názor na štúdium umenia? Myslíte si, že je prospešný pre kreovanie budúcnosti mladých ľudí? Pomôže im kreatívne myslenie k dosiahnutiu vysnívanej práce?


Zdroj: theconversation.com