Prečo ľudia s depresiou snívajú viac?

Prečo ľudia s depresiou snívajú viac?

Ľudia trpiaci depresiou dokážu snívať až 3-krát viac ako ostatní ľudia.


Ľudia trpiaci depresiou môžu zažiť nezvyčajné vzorce spánku. Obvykle prechádzajú do REM spánku (fázy, v ktorej s najväčšou pravdepodobnosťou snívame) rýchlejšie a počas tohto štádia môže dochádzať k vyššiemu počtu pohybov očí za jednotku času.

Takíto ľudia sa môžu prebúdzať v noci častejšie, a preto nastáva väčšia pravdepodobnosť, že si svoje sny budú pamätať.

Taktiež sa často cítia unavení. Niet divu, že spoločným príznakom depresie je únava.

Častejšie nočné mory

Nočné mory sú pre depresívnych ľudí bežné. Existuje tiež dôkaz, že určité antidepresíva môžu zvýšiť frekvenciu nočných môr. Jedna štúdia zistila, že 28,4 % účastníkov s ťažkou depresiou hlásilo časté nočné mory.

V konečnom dôsledku nám sny môžu pomôcť regulovať a spravovať nielen negatívne emócie. Častejšie snívanie je spôsob, ako sa s týmito emóciami vysporiadať.


Zdroj: sciencefocus