Prečo muži preceňujú sexuálny záujem žien?

Prečo muži preceňujú sexuálny záujem žien?

Mali ste niekedy pocit, že ste nesprávne odhadli situáciu? Hlavne vtedy, keď ste sa snažili o priazeň opačného pohlavia? Pravdou je, že muži ani ženy častokrát nevedia správne posúdiť, či o nich má niekto záujem. Prečo je to tak?


Tendencia mužov nadhodnocovať sexuálny záujem žien môže pochádzať z troch zdrojov:

  • drobných signálov, 
  • nespoľahlivých náznakov a
  • nákladných chýb.
Drobné signály

Ženy zvyčajne používajú jemné a neverbálne stratégie na vyjadrenie sexuálneho záujmu o mužov. Môže ísť napríklad o očný kontakt, mihajúce obočie, otvorený postoj tela a úsmev. Muži, na druhej strane, používajú zjavné stratégie, napríklad iniciovanie rozhovoru. Ten však často vzniká vtedy, keď dostanú od žien tieto drobné signály. Tí, ktorí sú vnímavejší na skryté náznaky, môžu byť úspešnejší v randení. 

Nespoľahlivé ukazovatele

Aj keď je pravda, že ženy si môžu obliecť vyzývavejšie oblečenie (napríklad odhaliť viac kože alebo nosiť červenú farbu), aby signalizovali sexuálny záujem, tento signál môže byť určený len pre jedného človeka. Oblečenie preto nie je spoľahlivým ukazovateľom vo všeobecnosti. Okrem toho sa zdá, že muži používajú fyzickú príťažlivosť žien ako ukazovateľ sexuálneho záujmu za predpokladu, že ženy, ktoré sú atraktívnejšie majú väčší záujem o sex. Ženská fyzická príťažlivosť pravdepodobne nebude súvisieť s ich záujmom o mužov vo všeobecnosti a ženy, ktoré sú veľmi atraktívne sa dokonca môžu menej zaujímať o sex s väčšinou mužov.

Nákladné chyby

Evolučne môže byť pre mužov „drahšie“ vynechať potenciálnu možnosť párenia, ako riskovať odmietnutie v dôsledku nesprávneho pochopenia sexuálneho záujmu. V skutočnosti, vedci dokonca predpovedajú, že fyzická príťažlivosť žien by mala súvisieť s nesprávnym pochopením mužov, pretože premárnená možnosť párenia s atraktívnou ženou (a teda pravdepodobne plodnou ženou) by bola nákladnejšia, ako premeškať príležitosť s menej atraktívnou ženou.

Zdroj: unsplash.com

U žien je to naopak

Zaujímavosťou je, že ženy majú tendenciu podceňovať sexuálny záujem mužov než je skutočnosť. Preto bude potrebný ďalší výskum na zvýšenie presnosti vnímania sexuálneho záujmu medzi heterosexuálnymi pármi. Budúci výskum môže tiež zistiť, či jednotlivci rovnakého pohlavia presnejšie vnímajú sexuálny záujem druhej strany. Do tej doby je rozumné, aby si ženy a muži boli vedomí svojich chýb vo vnímaní sexuálneho záujmu.


Zdroj: psychologytoday.com