Prečo sa ľudia bozkávajú so zavretými očami?

Prečo sa ľudia bozkávajú so zavretými očami?

Psychológovia naznačujú, že mozog sa nedokáže vyrovnať s kombináciou vizuálnych údajov a hmatového pocitu pri bozkávaní.


Predstavte si všetky tie kultové bozky, ktoré ste videli v televízii, vo filmoch, na svadbách slávnych ľudí. Teraz si predstavte všetkých tých bozkávajúcich sa ľudí s otvorenými očami dokorán. Trochu čudné obrazy, všakže?

Štúdia neštudovala bozkávajúcich sa ľudí

Existuje možný dôvod, ktorý je zakorenený v štúdii z roku 2016 z Holloway University of London.

Štúdia, ktorá v skutočnosti nezahŕňala bozkávajúcich sa ľudí, naznačuje, že ľudia zatvárajú oči inštinktívne, aby sa mohli sústrediť na hmatový pocit.

Niektorí sú presvedčení, že ľudia pri bozku zatvárajú oči, pretože ich skľučuje blízky pohľad na tvár druhej osoby. Vedci však túto teóriu odmietli.

Psychológovia Polly Dalton a Dr. Sandra Murphy nasadili účastníkom štúdie na ruky malé zariadenia, ktoré emitovali ľahké vibrácie. Počas nosenia zariadení boli účastníci následne poverení splnením mentálnych i vizuálnych úloh zahŕňajúcich vyhľadávanie listov a museli súčasne hlásiť prítomnosť alebo neprítomnosť vibrácií. Výskumní pracovníci zistili, že keď boli účastníci požiadaní o dokončenie náročnejších vizuálnych úloh, boli oveľa menej citliví na vibrácie.

Inými slovami, mozog nie je schopný vyrovnať sa s kombináciou vizuálnych údajov a hmatového pocitu pri bozkávaní.

Bozkávanie je neodmysliteľne intímne a zreteľne fyzické – aby mozog plne ocenil intenzitu a pocit, oči musia byť zatvorené, aby sa celá pozornosť sústredila na vnútorný zážitok. Ako povedala Dalton: „Tieto výsledky by mohli vysvetľovať, prečo zatvárame oči, keď sa chceme sústrediť na iný zmysel.“

Aj keď sa štúdia nezaoberala konkrétne problematikou bozkávania sa, výsledky je možné aplikovať do viacerých oblastí. Jednou z nich je automobilový priemysel – niektoré autá poskytujú hmatové upozornenia, keď vodiči prechádzajú cez jazdné pruhy. Ako tvrdia samotné výskumníčky: „tento výskum naznačuje, že vodiči budú s menšou pravdepodobnosťou zaznamenávať tieto upozornenia pri zapájaní sa do náročných vizuálnych úloh, ako je napríklad hľadanie smeru na rušnej križovatke“. 


Zdroj: science.howstuffworks