Prečo sa ľudia škrabú po hlave, keď sú zmätení?

Prečo sa ľudia škrabú po hlave, keď sú zmätení?

Mnohí ľudia sa začnú škrabať nevedome po hlave. Viete však, prečo to robia a v akom okamihu?


Samozrejme, všetci si škrabeme hlavu, pretože nás občas svrbí. V inom prípade to robíme pre niečo úplne iné, teda niečo, čo súvisí so sociálnym správaním.  

Toto zvláštne správanie môže súvisieť s tým, že nevieme v danom momente urobiť dôležité rozhodnutie alebo len chceme varovať ostatných, aby nám dali priestor.

Škrabanie po hlave je príkladom toho, čo biológovia nazývajú „neadekvátne správanie“. Zviera, ktoré si nemôže vybrať medzi dvomi protichodnými možnosťami, si nevyberie ani jedno a namiesto toho vykoná nejaké nesúvisiace správanie. Napríklad vták, ktorý si nie je istý, či má zaútočiť alebo utekať pred súperom, môže náhle začať zobať na zemi.

Pôvodne sa takéto správanie mohlo objaviť preto, že fyzický kontakt alebo dôvernosť rutinného správania pôsobí na upokojenie vystresovaného zvieraťa.

Ale správanie sa vyvinulo do časti neverbálneho jazyka, ktorý zvieratá používajú na signalizáciu svojho emocionálneho stavu. Štúdia z roku 2017 zistila, že keď sú makaky v strese, škrabú si hlavu. Ide o signál, aby ich ostatné makaky nenapadli alebo neobťažovali.

Takže sme mohli zdediť tento sociálny signál od našich predkov, možno ako spôsob, ako varovať ľudí, aby nás nechali na pokoji, keď premýšľame.


Zdroj: sciencefocus