Prečo sa mladí ľudia cítia osamelejšie než staršia generácia?

Prečo sa mladí ľudia cítia osamelejšie než staršia generácia?

V súčasnosti sa čoraz viac mladých ľudí cíti osamelo, skľúčene a depresívne. Môžu za to sociálne siete alebo je v tom niečo viac?


Každý človek sa v určitom bode svojho života cíti osamelo. Nové výskumy však naznačujú, že najviac postihnutí osamelosťou sú mladí dospelí.

Mladosť by mala byť veselá, alebo nie?

Prieskum, ktorý uskutočnil YouGov s viac ako 2000 dospelými v Spojenom kráľovstve, zistil, že 31 % ľudí vo veku 18 až 24 rokov uviedlo, že sa cíti čassto osamelo alebo stále, v porovnaní so 17 % opýtaných nad 55 rokov.

Zatiaľ čo 24 % mladých ľudí pripustilo, že v určitom štádiu života trpí osamelosťou, 7 % uviedlo, že sa tak cíti každý deň. V porovnaní so staršou generáciou, iba 2 % uviedli, že sa neustále cítia osamelo.

Spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom trhu naznačuje, že by sa zistenia mohli spájať s „novými výzvami“, ktorým mladí ľudia čelia po prvýkrát, napríklad odsťahovaním sa z domu, prechodom na univerzitu alebo začatím kariéry na nových pracovných pozíciách.

Prieskum tiež zdôraznil, že spoznať nových priateľov bolo do určitej miery ťažké pre 46 % ľudí vo veku od 18 do 24 rokov v porovnaní s 38 % z celkovej populácie. Medzitým to isté povedalo iba 28 % starších účastníkov.

Na otázku, prečo je pre nich ťažké nájsť nových priateľov, 80 % mladých ľudí uviedlo, že plachosť je hlavným faktorom, v porovnaní so 43 % dospelých vo veku nad 55 rokov.

Približne 32 % mladých dospelých tiež uviedlo, že problémom je, že nemajú záľuby alebo záujmy, ktoré pomáhajú vytvárať nové priateľstvá, ako aj nedostatok blízkych ľudí, s ktorými by sa chceli priateliť. Na druhej strane 18 % nad 55 rokov si mysleli, že výber koníčkov je problémom, a 25 % dospelých nemali blízkych ľudí, s ktorými chceli byť priateľmi.

Connor Ibbetson, vedecký pracovník v YouGov, povedal, že tento výskum ukazuje, že mnohí mladí ľudia sú tiež vystavení pocitom osamelosti a sociálnej izolácie, nielen staršia generácia.

„Nový prieskum YouGov ukazuje, že takmer tretina osôb vo veku 18 až 24 rokov sa cíti osamelá často alebo stále, a to je v skutočnosti trikrát viac ako u ľudí starších ako 55 rokov,“ uviedol Ibbetson.


Zdroj: independent