Prečo sa od strachu či nervozity chvejeme?

Prečo sa od strachu či nervozity chvejeme?

Určite ste už zažili chvenie. Zažívame ho pri zamilovaní, ale aj pri strese či strachu. Prečo sa naše telo začne triasť, keď sme nervózni alebo vystrašení?


Chvejete sa pred pohovorom alebo pri pohľade na pavúka? Za to môže náš známy adrenalín.

Adrenalín, hormón boja alebo úteku, je zodpovedný za to, že keď sme z niečoho nervózni, začneme sa triasť. Oblasť mozgu nazývaná amygdala reaguje na hrozbu zvýšením produkcie adrenalínu. Ten pracuje priamo na receptoroch vo svaloch, aby sa urýchlila rýchlosť kontrakcie vlákien, pripravených na boj alebo útek.

Vysoká hladina adrenalínu môže preto viesť k nekontrolovateľnému traseniu svalov, vďaka čomu sa začneme chvieť. 

Takže, nabudúce, keď budete čeliť stresovej situácii, snažte sa upokojiť a zvládnuť svoj adrenalín napríklad hlbokým dýchaním, ktoré vám určite dokáže pomôcť ukľudniť sa. 


Zdroj: sciencefocus