Prečo sú výstražné značky červené?

Prečo sú výstražné značky červené?

Červená je dynamická farba, ktorá dokáže na seba ihneď upozorniť. Spájajú sa s ňou mnohé veci – pozitívne aj negatívne. Najčastejšie ju však spájame s nebezpečenstvom.


Ak hľadáte jednoznačnú odpoveď, tú zrejme nenájdete.

Do hry vstupuje fyzika, biológia a psychológia

Podľa jedného z fyzikov je červená farba najmenej rozptýlená hmlou alebo dymom. Znamená to, že túto farbu dokážeme vidieť aj z väčšej vzdialenosti.

Ďalšia odpoveď spočíva v tom, že receptory pre červenú farbu sú v oku zoskupené v blízkosti centra, kde sa vytvárajú najostrejšie obrazy.

Odpoveď biológov je, že príroda používa červenú farbu ako varovnú farbu, pretože najjasnejšie vyniká na zelenom pozadí.

Možným vysvetlením je aj to, že ju spájame s nebezpečenstvom, pretože je to farba ohňa a krvi.

Možno, že táto posledná odpoveď je najbližšia k pravde. Pozrime sa na správanie slonov – tí začnú vyvádzať, keď vidia červenú farbu. Nie však bezdôvodne. Červenú farbu totiž nosia Maasai bojovníci, ktorí milujú demonštrovať svoju mužnosť tým, že prebodávajú tieto tvory.

V Číne majú žltú

Avšak, varovné signály v Číne majú čierne okraje na žltom pozadí, takže červená nie je vždy prvá voľba pre signalizáciu nebezpečenstva.

Vnímanie farieb je samozrejme individuálne. Vo všeobecnosti však platí, že ju dokážeme skôr spozorovať, aj z väčšej vzdialenosti. To, prečo si ju spájame s nebezpečenstvom, je možno naučené.


Zdroj: sciencefocus.com