Prečo žijú ženy dlhšie ako muži?

Prečo žijú ženy dlhšie ako muži?

Vo všeobecnosti je známe, že sa ženy dožívajú vyššieho veku ako muži. Viete však, prečo je to tak?


Čo spôsobuje rozdiely?

Skoro v každej krajine sveta žijú ženy dlhšie ako muži. Napríklad v takom Spojenom kráľovstve sa dožívajú ženy v priemere o štyri roky viac, v Rusku je to až o jedenásť rokov, čo je aj najviac na svete. U nás na Slovensku je to o sedem rokov viac. Samozrejme, priemerná dĺžka života závisí od niektorých faktorov životného štýlu, ale to, prečo je to tak, súvisí s hlboko zakódovanými génmi pohlaví.

Ženy majú dve kópie chromozómu X v každej bunke, zatiaľ čo muži majú jeden chromozóm X a jeden Y. Ak sa u žien stane jeden z génov na chromozóme X chybným, majú zdravú „záložnú“ kópiu. Muži, na druhej strane, sa musia vyrovnať so všetkými chybnými génmi na svojom jednom chromozóme X, ktorý ich môže vystaviť väčšiemu riziku ochorenia.

Kedy začínajú rozdiely?

Od chvíle, keď sú len zhlukom buniek, sú muži zraniteľnejšími ako ženy, pričom muži majú o 20 % vyššie riziko úmrtia v maternici. Ale podľa odborníka na starnutie profesora Davida Gemsa z Londýna, úmrtnosť u mužov prudko narastá po tom, čo sa objaví puberta. Čiastočne je to spôsobené rizikovejším správaním mužov, ale štúdie naznačujú, že dlhodobé problémy sú spôsobené fyzickými zmenami v tele vytvorenými hormónom testosterón.

Štúdia z roku 2012 o záznamoch z obdobia pred 19. storočím v Kórei ukázala, že eunuchovia, ktorí boli kastrovaní ako chlapci pred nárastom testosterónu v puberte, žili o 14 až 19 rokov dlhšie ako ich súčasníci.

Doženú muži niekedy ženy?

S očakávanými rozdielmi v dĺžke života spojenými s hormónmi a genetikou sa zdá nepravdepodobné, že by muži úplne uzavreli medzeru. Ale dobrá správa je, že starnutie sa dá do určitej miery ovplyvniť. Predpokladá sa napríklad, že ruská priepasť medzi pohlaviami je spôsobená kultúrou ťažkého pitia a fajčenia. Keďže sa kultúry môžu meniť, je možné, že budú obe pohlavia žiť zdravšie a dlhšie. Pokroky v liečbe chorôb by nám mali pomôcť ešte viac uzavrieť túto medzeru.


Zdroj: sciencefocus