Pri pocite „volanie prázdnoty“ strácame pocit dôvery vo vlastné inštinkty

Pri pocite „volanie prázdnoty“ strácame pocit dôvery vo vlastné inštinkty

Ide o pocit, pri ktorom stojíte na vyvýšenom mieste a premýšľate o skočení z tohto miesta, ale v skutočnosti to nechcete urobiť a ani neurobíte.


Vlak prichádza do stanice a vám prebleskne hlavou: „Čo keby som skočil na koľajnice?“ Alebo šoférujete auto a z ničoho nič vás napadne, že by ste strhli auto prudko z cesty. Nebojte sa, neznamená to, že ste súci pre psychiatrickú liečebňu. Psychológovia totiž zistili, že tento zvláštny pocit nemusí znamenať, že trpíte samovražednými sklonmi.

Existuje množstvo teórií o tomto fenoméne. Jednu z nich predstavil aj francúzsky existencialista Jean-Paul Sartre.

Francúzsky termín „l´appel du vide“ možno chápať ako „volanie prázdnoty“. Jean-Paul Sartre popísal túto zvláštnu emóciu ako znepokojivý pocit straty dôvery vo vlastné inštinkty. Inak povedané, tento fenomén predstavuje „moment existencialistickej pravdy o ľudskej slobode rozhodnúť sa žiť alebo zomrieť“.

Ide o bežný pocit, ktorý ľudia zažívajú viac než by chceli pripustiť.

Dalo by sa to vysvetliť aj zvláštnou kombináciou vedomej a nevedomej mysle.

Aj keď neexistujú žiadne vedecké dôkazy, skutočnosť, že o fenoméne existuje množstvo teórií a niekoľko štúdií, dokazuje jednu vec - je to zdieľaný pocit.


Zdroj: allthatsinteresting