„Škaredý zákon“ zakazoval niektorým ľuďom vychádzať na verejnosť

„Škaredý zákon“ zakazoval niektorým ľuďom vychádzať na verejnosť

Dodnes existuje množstvo bizarných a nezmyselných zákonov, a to nielen na Slovensku. Jedným z nich bol aj „škaredý zákon“.


V roku 1881 mal člen mestského zastupiteľstva v Chicagu, James Peevey, misiu - zbaviť mesto „všetkých pouličných prekážok“. Tieto pouličné prekážky však nepredstavovali potravinové vozíky, stavebné materiály, zátarasy či výmole, informuje portál Chicago Tribune.

Peevey totiž v uvedenom roku presadzoval nariadenie, ktoré zakazovalo každému, kto bol „chorý, zmrzačený, zohavený alebo akýmkoľvek iným spôsobom deformovaný, byť vo verejnom výhľade“. V prípade porušenia zákona bola žobrákom uložená pokuta od 1 do 50 USD - vysoká suma v 80. rokoch 20. storočia - alebo boli poslaní do chudobinca.

Jeho vyhláška urobila chicagské ulice nepriateľské k slepým, hluchým alebo znetvoreným ľuďom.

„Škaredý zákon“

Občianski vodcovia chceli udržať ulice čisté. Preto sa dohodli na riešení: zmizne z očí, zmizne z mysle.

Chicago bolo len jedným z niekoľkých miest, ktoré prijalo nariadenie „nevzhľadných žobrákov“. Tento trend sa začal v San Franciscu v roku 1867, iba dva roky po skončení občianskej vojny a rozšíril sa do miest na Západe a na Stredozápade od roku 1870 do roku 1880.

Tieto zákony sa zakladali na nedôvere tých, ktorí boli chudobní a zdravotne postihnutí. V priebehu 19. storočia prebiehala diskusia o tom, kto je hodný dobročinnosti. Väčšina vraj cítila, že vdovy a siroty, teda obete okolností, si zaslúžili pomoc od štátu a bohatých, zatiaľ čo blázni „boli považovaní za chronicky nezodpovedných, a teda oveľa menej si zaslúžia pomoc“. Taktiež žobrákov považovali za podvodníkov a zlodejov.

Svetová vojna to zmenila

Potom prišla prvá svetová vojna. Vojaci sa vrátili z bitky domov, ich telá boli roztrhané, končatiny chýbali a myseľ plná negatív. Postoje k ľuďom so zdravotným postihnutím sa začali meniť. Po skončení prvej svetovej vojny v roku 1918 neboli prijaté žiadne nové škaredé zákony. Namiesto toho boli vypracované plány na pomoc s riadením fyzickej a duševnej starostlivosti veteránov.

Keď mestská rada v roku 1974 konečne hlasovala o zrušení tohto nevkusného zákona, spoluzakladateľ zrušenia, Paul T. Wigoda, jednoducho povedal: „Je to kruté a necitlivé. Je to návrat do temného veku.“