Zločin a počítače

Kto pôjde do väzenia a kto zostane na slobode? Otázka, o ktorej môže rozhodnúť aj počítač

V súčasnosti majú súdne siene v Spojených štátoch amerických k dispozícii počítačové programy, ktoré im pomáhajú pri životne dôležitých rozhodnutiach - kto pôjde „za mreže“ a kto zostane „na slobode“. 


Počítač ako prediktor kriminálnej recidívy

Predstavte si, že by vaša sloboda, či rozhodnutie o treste, záviseli od počítača. Myslíte si, že sú počítačové programy lepšie v predpovedaní spáchania trestného činu než nekvalifikovaní ľudia? Niektoré mestá a štáty USA využívajú algoritmy, ktoré dokážu hodnotiť takéto riziko na základe historických a osobných údajov o obžalovanom. Inak povedané, tieto predikcie kriminálnej recidívy, využívajúce údaje o pohlaví, veku, rodine, práci a predchádzajúcich odsúdení, pomáhajú súdom po celej krajine pri životne dôležitých rozhodnutiach.

Nedokonalá spravodlivosť

Podľa magazínu Science News počítače „dostávajú svoje slovo“ pri posudzovaní obžalovaného, pretože ich prognózy o zločine sú údajne menej zaujaté a presnejšie než ľudské domnienky.

Vzniká tu otázka: Čo ak tieto algoritmy nie sú v skutočnosti lepšie pri predpovedaní zločinu než ľudia? Na túto otázku sa snažili odpovedať výskumníčky z Darmouthskej univerzity, Julia Dressel a Hana Farid.

Analyzovaním populárneho softvéru nazývaného COMPAS zisťovali, ako dobre fungujú jeho prognostické schopnosti. Tento „prediktor recidívy“ určuje, či obžalovaný spácha trestný čin v priebehu nasledujúcich dvoch rokov na základe jeho šiestich znakov. Výskumníčky však zistili, že môžu urobiť podobne presné predpovede na základe dvoch informácií: veku obžalovaného a predchádzajúceho odsúdenia.

Výskum, ktorý bol realizovaný na Darmouthskej univerzite, pozostával zo 400 online dobrovoľníkov, o ktorých sa predpokladalo, že majú len malú alebo žiadnu odbornú znalosť z oblasti trestného práva. Pomocou takých informácií, ako je vek, pohlavie a kriminálna história dobrovoľníci predpovedali, ktorí by z 50 obžalovaných opäť spáchali trestný čin.

Zistilo sa, že malé skupiny náhodne vybraných ľudí predpovedali, či bude obvinený z trestného činu odsúdený za budúci zločin s presnosťou približne 65 %, mierou takmer identickou so softvérom COMPAS, ktorý využívajú americkí sudcovia pri oznamovaní svojich rozhodnutí.

Ako je možné, že výsledky boli takmer rovnaké?

Dokonca existuje prípad muža zo štátu Wisconsin, ktorého obvinili z úniku pred políciou. Obvinený muž uviedol, že jeho práva na riadny súdny proces boli porušené. Sudca totiž použil COMPAS, ktorý ho odsúdil na 6 rokov väzenia.

Čo z toho vyplýva?

Odborníci sa zhodujú, že nie je nič inherentne zlé s algoritmom, ktorý funguje ako jeho ľudské náprotivky. Napriek tomu by toto zistenie malo byť prebudením pre personál činný v trestnom konaní. Nastáva tu predpoklad, že sa tomuto softvéru prikladá neprimeraná dôvera.

Predstavte si, že ste sudcom a poviem vám, že mám tento tajný, súkromný, drahý softvér postavený na rozsiahlych údajoch, ktorý tvrdí, že osoba stojaca pred vami, je vysoko riziková“, v zmysle opätovného spáchania trestného činu. „Sudca by povedal: Áno, to znie celkom vážne.“ – „Ale teraz si predstavte, keď vám poviem: Dvadsať ľudí pripojených online povedalo, že táto osoba je vysoko riziková.“ „Predpokladám, že by ste túto informáciu trochu odlišovali“, tvrdí Farid. 

Záverom, ktorý bol zrejme jasný už na začiatku je, že ľudia dokážu vykonávať lepšie predikcie kriminality než počítačové programy.

Algoritmy na predpovedanie kriminality nemusia byť lepšie než nekvalifikovaní ľudia. / Zdroj: pixabay.com

Cieľom výskumníčok bolo zvýšiť povedomie o nedokonalej presnosti, alebo nedostatkoch týchto nástrojov, ktoré sľubujú nadľudský pohľad na predikciu kriminality. Avšak, odborníci nevylučujú možnosť v prelome analýze dát, ktoré budú napomáhať s vysokou presnosťou. Hoci tieto počítačové programy nemusia byť využívané na predvídanie recidívy, neznamená to, že nemôžu pomôcť pri presadzovaní práva. Napríklad môžu skúmať údaje o trestných činoch a nachádzať tak trendy, ktoré môžu využiť pri prevencii kriminality.

Myslíte si, že by ste vedeli predvídať zločin? 


Zdroj: sciencenews.org; wired.com