Vidíme všetci tú istú farbu rovnakým spôsobom?

Vidíme všetci tú istú farbu rovnakým spôsobom?

Niekto vidí modro-čierne šaty, niekto vidí tie isté šaty ako bielo-zlaté. Spôsob, akým vnímame farby, sa môže u každého človeka líšiť.


To, či vidíte tú istú červenú farbu rovnako ako váš partner, je zložitá filozofická otázka. Je však isté, že ten istý objekt môže byť vnímaný rozdielne rôznymi ľuďmi.

Prečo vidíme tú istú farbu rozdielne?

V skutočnosti si nemôžeme byť úplne istí, či všetci vidíme rovnaké farby. To, ako ich vidíme, závisí nielen od toho, kde sa veci nachádzajú vo svete okolo nás, ale aj od toho, čo sa deje v našich očiach a v našich mozgoch.

Čapíky sietnice

Väčšinu objektov, ktoré vidíme okolo seba, zasiahne svetlo zo slnka, mesiaca alebo lámp. Keď sa pozrieme na objekt, naše oči vnímajú rôzne vlnové dĺžky svetla, ktoré sa od neho odrazili.

Môžete si myslieť, že ak je farba objektu určená vlnovou dĺžkou svetla, ktorá sa od neho odrazí, každý vidí farby rovnako. V ľudskom tele sa však deje viac, čo ovplyvňuje spôsob, akým ľudia vidia farbu.

Bunky v zadnej časti našich očí, ktoré nám pomáhajú vidieť farby, sa nazývajú čapíky. Niektorí ľudia majú v očiach viac alebo menej než tri čapíky. Niektorí majú až štyri čapíky a patria medzi tzv. tetrachromatov, ktorí sú schopní rozlišovať farby aj na zdanlivo jednofarebných objektoch.

Vplyv mozgu

Nie sú to len naše oči, ktoré určujú, ako vnímame rôzne farby. Taktiež to určuje aj náš mozog. Rôzne farby vidíme kvôli tomu, pretože sa naše mozgy naučili prepájať signály, ktoré dostanú z očí, s menami rôznych farieb. Keď otec povie dieťaťu, že tá lopta je zelená, dieťa sa naučí spájať túto farbu so slovom "zelená", pričom bude hovoriť veciam podobnej farbe „zelené“.

Nemôžeme teda s určitosťou povedať, že každý človek vidí tú istú farbu rovnako. Zatiaľ čo čapíky v našich očiach naznačujú, že vidíme niečo podobné, je pravdepodobné, že všetci vidíme rovnaké farby trochu inak.


Zdroj: sciencefocus