Viete, čo je to hypokognícia? No predsa to, čo neviete

Viete, čo je to hypokognícia? No predsa to, čo neviete

Viete, čo je to hypokognícia? Ak nie, práve ste ju zažili. Tento koncept vytvoril antropológ Robert Levy a znamená absenciu lingvistickej a kognitívnej reprezentácie objektu, kategórie či idey.


V roku 1806 podnikateľ Frederic Tudor priviezol na ostrov Martinik vzácny náklad. Loďou sa priplavil s nákladom nasekaného ľadu, ktorý získal zo zamrznutej rieky Massachusetts. Predpokladal, že v tropickej oblasti bude mať úspech a obohatí sa na príjemnom ochladení pre obyvateľov ostrova. Ibaže, ostrovania nikdy predtým nevideli ľad. Chladenie bolo neznámym konceptom. Inováciu sa nepodarilo presadiť. Ľudia neocenili chladený nápoj ani zmrzlinu. Tudorov náklad nemal žiadnu cenu a tak sa celý roztopil v karibskom teple. Obyvatelia Martiniku boli hypokognitívny, lebo nemali kognitívnu reprezentáciu chladenia.

Prejavy hypokognície možno bežne nájsť aj v súčasnom svete v každodennom živote. Množstvu ľudí chýba finančná gramotnosť a sú hypokognitívni. Znamená to, že ľudia neovládajú základné pojmy z oblasti financií. Niektorí napríklad nemajú dostatok znalostí o chorobách, a preto im nie sú ani diagnostikované. Napríklad, veľké percento ľudí žije s cukrovkou druhého typu bez toho, aby o nej vedelo.

Hypokognícia je o absencii, je neviditeľná, a preto ju ťažko rozpoznať. Jej rozoznanie niekedy vyžaduje zmenu perspektívy, odstup od vlastnej kultúry, ktorá často podmieňuje vnímanie. Anekdota o Inuitoch hovorí, že vraj majú 50 rôznych pomenovaní snehu a ani jeden výraz pre lásku, čo teda veľmi ovplyvňuje ich realitu. Hoci to v skutočnosti nie je pravda, možno nájsť iný príklad. V anglickom jazyku sa na označenie modrej farby používa jediný termín. Ruský jazyk jasne rozlišuje tmavomodrú a svetlomodrú farbu a má pre ne osobitný výraz. Preto majú rusky hovoriaci ľudia istú výhodu a naopak, tí anglicky hovoriaci nemusia tak dobre odlišovať odtiene modrej farby.    

Ako dôsledok prílišného používania niektorých výrazov sa môže dostaviť opačný jav - hyperkognícia. Presnejšie ide o nadužívanie termínu a jeho použitie na príbuzné koncepty, na ktoré sa termín nevzťahuje a nehodí. Najľahšie jej podľahnú experti z rôznych oblastí.

Keď už o hypokognícii viete, ako to využiť vo vlastný prospech? Naučiť sa celú slovnú zásobu vlastného jazyka je nezmyselné a nemožné. Skúste si ju jednoducho pri učení a rozhodovaní uvedomovať. Možno vám pomôže, keď si spomeniete na tento článok.


Zdroj: blogs.scientificamerican.com