Viete, prečo by sme mali každý deň schytiť knihu a čítať?

Viete, prečo by sme mali každý deň schytiť knihu a čítať?

Radi čítate knihy? Dobre robíte. Nielen, že je to kvalitne strávený voľný čas, je to prospešné aj pre náš mozog.


Čítanie je pre našu myseľ to, čo pre naše telo cvičenie

Umožňuje nám slobodne rozšíriť náš priestor a čas a ponúknuť hlbší pohľad smerom k myšlienkam, predstavám, emóciám a všeobecnému poznaniu.

Náš mozog je pri čítaní kníh aktívny – rastúci, meniaci sa a vytvárajúci nové spojenia a odlišné vzory.

Čítanie zvyšuje mozgové prepojenie

Náš mozog sa mení a rozvíja zaujímavými spôsobmi. Pri čítaní týchto slov rozlišuje sériu abstraktných symbolov a syntetizuje výsledky do komplexnej myšlienky.

Je to úžasný proces.

Čitateľský mozog sa dá prirovnať k orchestru. Jeho rôzne časti sa spoločne usilujú maximalizovať našu schopnosť dekódovať písaný text pred nami.

Maryanne Wolf vysvetľuje vo svojej knihe:

„Ľudské bytosti vynašli čítanie len pred niekoľkými tisíckami rokov. S týmto vynálezom sme presmerovali samotnú organizáciu nášho mozgu, čo následne rozšírilo spôsoby, akými sme dokázali myslieť, čo zmenilo intelektuálnu evolúciu nášho druhu ...“  

Podľa prebiehajúceho výskumu v Haskins Laboratories for the Science of the Spoken and Written Word, čítanie, na rozdiel od pozerania alebo počúvania médií, dáva mozgu viac času na zastavenie, premýšľanie, spracovanie a predstavenie si príbehu.

Každodenné čítanie môže spomaliť kognitívny pokles v staršom veku a udržať mozog zdravší.

Čítanie zvyšuje fluidnú inteligenciu

Čítanie pomáha nielen s vrodenou inteligenciou, ale taktiež pomáha porozumieť textu.

„Fluidná inteligencia“ je schopnosť riešiť problémy, chápať veci a odhaľovať zmysluplné vzory.

Štúdia publikovaná v roku 2011 v Annual Review of Psychology našla prekrytie v oblastiach mozgu, ktoré sa používajú na pochopenie príbehov a sietí určených k interakcii s ostatnými.

Čítanie nás robí emocionálne inteligentnými

Čítanie zohráva dôležitú spoločenskú funkciu. Pri čítaní beletrie si mentálne predstavíme udalosť, situáciu, postavy a detaily opísané autorom.

Je to proces úplného ponorenia.

Autorka Anne Lamott v jednej zo svojich kníh píše: „Pre niektorých z nás sú knihy tak dôležité, ako čokoľvek iné na zemi. Je to zázrak, že z týchto malých, plochých, pevných štvorcov papiera sa rozvinie svet po svete po svete svetov ... Knihy nám pomáhajú pochopiť kto sme a ako sa máme správať. Ukazujú nám, čo znamená komunita a priateľstvo, ukazujú nám ako žiť a zomrieť.“

Psychológovia David Comer Kidd a Emanuele Castano z New School for Social Research v New Yorku dokázali, že čítanie literárnej beletrie zvyšuje schopnosť odhaliť a pochopiť emócie ostatných ľudí, čo je kľúčová zručnosť pri usmerňovaní spoločenských vzťahov.

Neurológ Gregory Berns tvrdí, že „nervové zmeny, ktoré sme našli v súvislosti s fyzickými pocitmi a pohybovými systémami naznačujú, že čítanie románu nás môže preniesť do tela protagonistu. ...“

Čítanie zlepšuje koncentráciu

Priemerná osoba rozdelí svoju polhodinu času na prácu, kontrolu emailu, rozhovor s kolegami, sledovanie sociálnych sietí a neustále reagovanie na upozornenia. 

Ak máte problém so sústredením, čítanie môže zlepšiť vašu pozornosť. Zlepšuje nielen konektivitu nášho mozgu, ale aj sústredenie a koncentráciu.

Keď čítame knihu, celá naša pozornosť je zameraná na príbeh alebo pochopenie konkrétnej témy - zvyšok sveta v tej chvíli neexistuje a môžeme sa ponoriť do každého jemného detailu, ktorý absorbujeme.

Knihy s lepšími štruktúrami nás povzbudzujú k tomu, aby sme postupne premýšľali - čím viac čítame, tým viac náš mozog dokáže prepojiť príčinu a následok.

Pokúste sa čítať 15 – 20 minút ráno pred prácou (napr. vo verejnej doprave). Budete prekvapený, o koľko viac budete sústredený, akonáhle sa dostanete do kancelárie.

Objavte svoj čitateľský zvyk

Vo svete, kde sú informácie novou menou, čítanie je najlepší zdroj nepretržitého vzdelávania, vedomostí a získavania väčšej časti tejto meny.

Čítanie vyžaduje trpezlivosť, usilovnosť a odhodlanie. Je to zručnosť ako každá iná. Je potrebné to trénovať, neustále a pravidelne.

Zdroj: pixabay.com

Koľko Slovákov denne číta knihu?

Počet ľudí, ktorí čítajú pravidelne knihu narastá. Z prieskumu LifeStyle z roku 2015 od agentúry TNS Slovakia vyplynulo, že denne číta 11 % ľudí. Raz za týždeň číta 45 % ľudí, čo je o 8 % viac ako bolo v roku 2013. Naopak, 18 % Slovákov priznalo, že nečítajú knihy vôbec. Prieskum sa realizoval v roku 2015 na reprezentatívnej vzorke viac ako 4 500 respondentov vo veku 15 – 65 rokov.

To, že čítanie redukuje stres, vzdeláva, rozširuje slovnú zásobu, zlepšuje analytické myslenie a mnohé iné, už dávno vieme. Táto činnosť má pre nás ohromný vplyv – v dobrom slova zmysle. Pokúste sa nájsť v knihách to čaro a spoznajte krásu absolútnej relaxácie.

Kto to zažil vie. Pravda, nie?


Zdroj: medium.com