Zemetrasenie ako jedno z najdesivejších prírodných úkazov

Zemetrasenie ako jedno z najdesivejších prírodných úkazov

Vedeli ste, že ročne dôjde až ku 14 000 zemetraseniam na celom svete? To znamená, že denne je to približne 35 zemetrasení. Viete však, čo ich spôsobuje?


Ako vzniká zemetrasenie?

Zrejme ste sa to učili v škole, ale ako sa vraví – opakovanie je matka múdrosti.

Zemetrasenie je spôsobené prechodom seizmických vĺn cez zemské horniny. Seizmické vlny sa vytvárajú vtedy, keď sa náhle uvoľní nejaká forma energie uloženej v zemskej kôre, zvyčajne keď sa niekoľko hornín naraz o seba kĺže, alebo keď sa veľa hornín naraz zlomí. Vyskytujú sa najčastejšie pozdĺž úzkych zón, kde sa trú horninové hmoty jedna ku druhej.

Najrizikovejšie časti sveta so zlomovými bodmi sa nachádzajú na okraji obrovských tektonických platní. Ročne nastane približne 100 zemetrasení, ktoré sú natoľko veľké, že spôsobia značné škody, ak sú ich centrá blízko obytných miest.

Zemetrasenia dokážu spôsobiť obrovské škody na všetkých typoch štruktúr. Druh a rozsah škôd súvisí so silou zemných pohybov a správaním pôd, ktoré sú nosnou štruktúrou. Počas zemetrasenia je počuť zvuky, ktoré sú veľmi nízke, často prirovnávané ku zvuku vlaku prechádzajúcemu cez podzemnú stanicu. Niekedy je aj možné vidieť svetelné záblesky na oblohe, ktoré sú spôsobené elektrickou indukciou vo vzduchu pozdĺž zdroja zemetrasenia.

Aké silné môže byť zemetrasenie?

Silu zemetrasenia určuje magnitúdo. Ak je magnitúdo 2,5 a menej, zemetrasenie zvyčajne nie je cítiť. Ak je hodnota 2,5 - 5,4, je možné ho pocítiť, avšak z tejto sily nevznikajú veľké škody. Keď je magnitúdo 5,5 - 6,0 poškodiť sa môžu mierne budovy, pri hodnote 6,1 - 6,9 už môže spôsobiť vážne škody v obývaných oblastiach a pri 7,0 - 7,9 vznikajú obrovské škody. Magnitúdo s hodnotou 8,0 až vyššie sa považuje za najsilnejšie zemetrasenie, ktoré dokáže úplne zničiť všetko v okolí epicentra. Takýchto zemetrasení býva málo, približne 1 za 5 až 10 rokov.

Na príchod zemetrasenia sa dá len ťažko pripraviť. Mesto či celá krajina sa nedokáže ubrániť prírode a škodám, ktoré spôsobí. Aj keď dokážeme predpokladať magnitúdo, nikdy nie je možné vedieť, ktoré časti najviac zasiahne.

Jedno z najsilnejších a najničivejších zemetrasení zaznamenaného na území dnešného Slovenska s magnitúdom približne 5,8 spôsobilo paniku v Komárne v roku 1763.


Zdroj: britannica.com